Des de SOCOTEC acompanyem els nostres clients en qualsevol tipus de projecte realitzant geotècnia en tot tipus de superfície i material.

A SOCOTEC comptem amb més de 40 anys d'experiència en el camp del Control de qualitat i de l'enginyeria Geotècnica. La bona execució d' un estudi geotècnic és imprescindible en el desenvolupament de qualsevol projecte.

Des de SOCOTEC acompanyem els nostres clients en qualsevol tipus de terreny realitzant assajos geotècnics en tot tipus de superfície durant tota la campanya.

Parleu amb els nostres experts

Geotecnia in situ

SERVEIS DE GEOTÈCNIA

Assajos Geotècnics in situ

El nostre departament enginyeria geotècnica està especialitzat en l'execució d'assajos geotècnics in situ, executant tot tipus d'estudis i campanyes in situ que proporcionen valuosíssima informació del material del subsòl per a després ser analitzada i tractada en projecte pels nostres Enginyers Geotècnics

 • Assaigs CPTU
 • Assaigs de dissipació
 • Assaigs MDT (Dilatòmetre Pla de Marchetti)
 • Assaigs amb Electric Field
 • Assaigs amb Piezómetros
 • Assaig presimètric – dilatomètric

El nostre departament enginyeria geotècnica està especialitzat en l'execució d'assajos geotècnics in situ, executant tot tipus d'estudis i campanyes in situ que proporcionen valuosíssima informació del material del subsòl per a després ser analitzada i tractada en projecte pels nostres Enginyers Geotècnics

 • Assaigs CPTU
 • Assaigs de dissipació
 • Assaigs MDT (Dilatòmetre Pla de Marchetti)
 • Assaigs amb Electric Field
 • Assaigs amb Piezómetros
 • Assaig presimètric – dilatomètric

SERVEIS DE GEOTÈCNIA

Assaigs en Laboratori de Geotècnia

El análisis en campo y la toma de datos en campo se complementa con la información obtenida del laboratorio de geotecnia donde en las instalaciones de SOCOTEC se ensayan diferentes muestras de terreno para posteriormente incluirse en el informe final:

 • Ensayos químicos y mineralógicos
 • Ensayos para la determinación del comportamiento dinámico de suelos
 • Ensayos especiales
 • Ensayos geotécnicos sobre rocas y suelos
Laboratorio Geotecnia

El análisis en campo y la toma de datos en campo se complementa con la información obtenida del laboratorio de geotecnia donde en las instalaciones de SOCOTEC se ensayan diferentes muestras de terreno para posteriormente incluirse en el informe final:

 • Ensayos químicos y mineralógicos
 • Ensayos para la determinación del comportamiento dinámico de suelos
 • Ensayos especiales
 • Ensayos geotécnicos sobre rocas y suelos

ALTRES SERVEIS

Geotecnia fotovoltaicas
01 / 05

GEOTÈCNIA E INFRAESTRUCTURES

Goetecnia infrastructuras

Som experts en Geotècnia per a enginyeria civil i edificació

Disposem de màquines pròpies així com de laboratori de geotècnia amb les corresponents certificacions, i disposem de la més alta tecnologia per automatitzar tot tipus d' assaigs geotècnics en la caracterització de terrenys i materials de qualsevol naturalesa.

Els nostres geòlegs compten amb una experiència única en l'execució de tot tipus de projectes i la seva capacitat d'anàlisi i interpretació de resultats es plasma en els nostres resultats. Som experts en interacció sòl-estructura, lliscaments de terra, aplicacions per a la caracterització, gestió ambiental o murs de contenció i talussos entre moltes altres disciplines.

GEOTÈCNIA Y TECNOLOGIA

Geotecnia edificación

Innovació per al Control estructures i Geotècnia

La inclusió de la metodologia BIM en els nostres processos és una eina fonamental per incorporar-nos al projecte des de la seva fase inicial i de la mateixa manera que qualsevol altra part dels components del projecte.

A més, els nostres tècnics en camp i laboratori digitalitzen qualsevol part del procés i fan que tota la informació flueixi de forma més àgil i senzilla per obtenir una reducció de temps i millora en la traçabilitat d'informació.

Estudis de Geotècnia per a tot tipus de projectes

Les nostres capacitats abasten projectes de qualsevol tipus, estudiant el subsòl des de la fase inicial del projecte, analitzant projectes d' estructures i infraestructures de tot tipus. La nostra experiència inclou la realització de campanyes marítimes per a la recerca del subsòl portuari, també en l' àmbit de la mineria.

Aquesta experiència permet recomanar als nostres clients sobre quin és l'assaig més apropiat per a cada material i profunditat i sobre quines dades obtenir en cada moment adaptant-nos a les necessitats finals del client.

Principals Sectors:

 • Geotècnia per a Estructures d' edificació
 • Geotècnia per a Enginyeria civil
 • Geotècnia per a Obres Hidràuliques
 • Geotècnia per a Mineria
 • Geotècnia per a parcs fotovoltaics
 • Geotècnia per a parc eòlics
 • Geotècnia per a Petroli i Gas
 • Geotècnia per a Gestió de residus

Vols saber més sobre les nostres activitats geotècniques? Contacte

Contacta

Parleu amb els nostres experts