A SOCOTEC disposem d'una àmplia experiència en enginyeria naval i hem desenvolupat tota mena projectes per a embarcacions i estructures navals.

Mitjançant l'ús de les noves tecnologies, ajudem els nostres clients en el manteniment de les estructures navals. 

Parleu amb els nostres experts

El seguiment i la conservació contínua són crucials per garantir la vida útil i el manteniment de qualsevol estructura marítima. A SOCOTEC disposem d'una àmplia experiència en enginyeria naval i hem desenvolupat tota classe de projectes amb estructures marítimes, per exemple realitzant assajos no destructius. Mitjançant l'ús de tecnologies no invasives, seguint normatives internacionals i executant tasques amb tècnics certificats internacionalment en aquests projectes, ajudem els clients a avaluar els materials, soldadures i estructures en conjunt per garantir al màxim la seva durabilitat i seguretat.

Enginyeria naval i transport marítim

SOCOTEC està certificada i acreditada pels principals membres de l'IACS per mesurar el gruix d'estructures metàl·liques mitjançant tècniques d'ultrasons. Aquesta certificació permet a SOCOTEC fer aquest treball tant com sigui necessari per a qualsevol classe d'embarcació en qualsevol ubicació. El nostre equip d'enginyers navals també està certificat per dur a terme aquestes mesures de gruix. Portem a cap aquest exercici per controlar l'estat estructural de les embarcacions dels nostres clients, reduir qualsevol corrosió o deteriorament i prevenir possibles defectes estructurals.

A més, des de SOCOTEC duem a terme tota classe d'assajos estructurals per valorar la necessitat de reparacions o modificacions d'estructures navals. Realitzats per tècnics certificats per cada mètode, identifiquem la millor solució i forma de provar i avaluar l'estructura a inspeccionar per a cadascun dels nostres clients.

La nostra experiència en tota mena de projectes relacionats amb l'enginyeria marítima ens ha permès fer treballs a bord en trànsit i al moll. A més, el nostre coneixement dels estàndards d'actuació és fonamental per garantir que els treballs es duen a terme de manera correcta i segura. A SOCOTEC oferim orientació als nostres clients en tot moment, i això permet obtenir resultats a curt termini, minimitzant els costos i garantint al mateix temps la seguretat i durabilitat de les seves estructures.

Vol saber més sobre els nostres serveis? Contacte

Contacta

Parleu amb els nostres experts