Som una empresa preocupada per la sostenibilitat ambiental, i per això oferim els nostres serveis de consultoria de medi ambient.

Els nostres consells en matèria de desenvolupament

SOCOTEC dona suport als seus clients en l'elaboració de plans de gestió de qualitat, salut, seguretat i medi ambient (QHSE), així com en fer una estratègia de desenvolupament sostenible amb objectius i resultats tangibles, sempre amb la mirada posada en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i la neutralitat climàtica per a l'any 2050 a través del Green Deal. Ens centrem tant en la nostra pròpia sostenibilitat ambiental, social i econòmica com en la dels nostres clients i grups d'interès; és per això que prestem serveis de consultoria de medi ambient.

Ajudem als nostres clients a obtenir les autoritzacions administratives necessàries, com ara avaluacions d'impacte ambiental que inclouen estudis d'impacte ambiental, avaluacions de riscos i estudis de fauna i flora, així com autoritzacions ambientals. També els ajudem a traçar plans de seguretat i salut per als seus projectes.

Parleu amb els nostres experts

Els nostres serveis en consultoria mediambiental

Creiem en l'aplicació dels principis d'economia circular i desenvolupament sostenible. Per això, oferim el nostre servei de consultora mediambiental en diverses àrees especialitzades:

 • Anàlisi del cicle de vida    

Mesurem i avaluem tots els problemes i impactes ambientals generats al llarg del cicle de vida del producte, procés o activitat d'una empresa. Per exemple, avaluem les diferents etapes del producte, des del seu origen fins a la seva deposició en abocadors o la seva incorporació a un altre procés productiu com a matèria primera secundària, i desenvolupem solucions que allarguin el seu cicle de vida.

 • Ecodisseny  

Un dels grans problemes del món actual és la quantitat de residus que es generen i l'escassetat de matèria primera per generar productes nous. L'ecodisseny s'ha imposat com una eina per aconseguir la reducció d'aquests residus, prolongant indefinidament la vida dels productes en mantenir-los dins d'un circuit tancat. A SOCOTEC donem suport a les empreses a aplicar aquests criteris d'ecodisseny durant la definició dels productes i a obtenir les certificacions pertinents.  

 • Minimització i gestió de residus 

Ens encarreguem de tots els procediments i gestions necessàries per al tractament de les deixalles, la seva eliminació o incorporació a una nova etapa productiva. Ajudem els clients a obtenir l'autorització per gestionar residus perillosos i no perillosos i informem sobre com processar residus més petits perillosos i no perillosos.  

 • Petjada de carboni 

Realitzem el càlcul i registre de la petjada de carboni d'un producte, edifici o organització, tenint en compte els gasos d'efecte hivernacle (diòxid de Carboni – CO2) que emet una organització en la realització de la seva activitat. Ajudem els nostres clients a quantificar el temps que necessitaran i a identificar accions que han de prendre per aconseguir zero emissions.

 • Petjada hídrica

Igual que la petjada de carboni, ens encarreguem de realitzar el càlcul i de registrar tot el volum d'aigua dolça que necessita una empresa durant les seves activitats o processos de producció.

socotec-medio-ambiante-catedra

CÀTEDRA SOCOTEC ENGINYERIA CIRCULAR JUNTAMENT AMB LA UNIVERSITAT DE SARAGOSSA

Càtedra SOCOTEC Enginyeria Circular

Alineats amb els principis d'economia circular, el 2022 vam constituir la Càtedra SOCOTEC Enginyeria Circular juntament amb la Universitat de Saragossa, amb l'objectiu de ser un referent nacional de coneixement i innovació en enginyeria circular i desenvolupament sostenible.

 

La càtedra SOCOTEC Enginyeria Circular persegueix quatre objectius clau:  

 • Generació de coneixement
 • Formació i consolidació de talent
 • Promoció i difusió de les activitats
 • Transferència de coneixement i resultats de recerca

 

El disseny esdevé un element diferencial en l'evolució de la concepció lineal cap a la circular. Per obtenir aquesta evolució, la Càtedra SOCOTEC pretén dur a terme una àmplia tasca d'informació i sensibilització a totes les parts interessades: empreses, organitzacions, institucions i societat en general.


La finalitat principal és transferir tot el coneixement generat en enginyeria circular a projectes empresarials, institucionals i de recerca creant un valor afegit a la societat a través de la innovació i la sostenibilitat.


La Càtedra SOCOTEC Enginyeria Circular busca millorar la formació en aquest àmbit, impulsant el llançament de treballs i doctorats universitaris, i possibilitant la realització de pràctiques a alumnes. 

Alineats amb els principis d'economia circular, el 2022 vam constituir la Càtedra SOCOTEC Enginyeria Circular juntament amb la Universitat de Saragossa, amb l'objectiu de ser un referent nacional de coneixement i innovació en enginyeria circular i desenvolupament sostenible.

 

La càtedra SOCOTEC Enginyeria Circular persegueix quatre objectius clau:  

 • Generació de coneixement
 • Formació i consolidació de talent
 • Promoció i difusió de les activitats
 • Transferència de coneixement i resultats de recerca

 

El disseny esdevé un element diferencial en l'evolució de la concepció lineal cap a la circular. Per obtenir aquesta evolució, la Càtedra SOCOTEC pretén dur a terme una àmplia tasca d'informació i sensibilització a totes les parts interessades: empreses, organitzacions, institucions i societat en general.


La finalitat principal és transferir tot el coneixement generat en enginyeria circular a projectes empresarials, institucionals i de recerca creant un valor afegit a la societat a través de la innovació i la sostenibilitat.


La Càtedra SOCOTEC Enginyeria Circular busca millorar la formació en aquest àmbit, impulsant el llançament de treballs i doctorats universitaris, i possibilitant la realització de pràctiques a alumnes. 

Vols avaluar el teu projecte i rebre un assessorament completament personalitzat i adaptat a les teves necessitats? Contacte

Contacta

Parleu amb els nostres experts