A SOCOTEC realitzem assistència a obres de tota classe en projectes relacionats amb els àmbits de l'obra civil i la construcció.

SOCOTEC acompanyem els nostres clients amb l'assistència tècnica a l'obra en tota mena de projectes relacionats amb els àmbits de l'enginyeria i l'edificació. Garantim la viabilitat tècnica i financera del projecte, així com el compliment del pressupost i el calendari marcat.

El nostre àmbit d'actuació cobreix des de l'obra nova fins a ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions, destacant les nostres intervencions en edificis patrimonials.

Comptem amb un equip multidisciplinari amb una àmplia experiència en tota classe d'obres tant en edificació com en obra civil, realitzant un seguiment mitjançant la metodologia BIM que ens permet disposar de tota la informació necessària.

SOCOTEC ajudem els nostres clients a coordinar les diferents fases de l'obra, de manera que es pugui garantir el seu correcte desenvolupament, treballant mà a mà amb la normativa vigent i duent a terme unes bones pràctiques durant tot el procés.

Parleu amb els nostres experts

Almudena Vecino

Directora de Direcció d'Obres de Madrid - Infraestructures de Transport

Directora de Direcció d'Obres de Madrid - Infraestructures de Transport

Oscar Bustos

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Els nostres serveis de seguiment a l’obra: 

A SOCOTEC ajudem els nostres clients a coordinar les diferents fases de l’obra, de manera que es pugui garantir el seu correcte desenvolupament, treballant mà a mà amb la normativa vigent i realitzant unes bones pràctiques durant tot el procés.

Serveis:

  • Direcció d'obra
  • Direcció d'execució d'obra
  • Coordinació de seguretat i salut a l’obra
  • Plans de control de qualitat
  • Seguiment BIM a l’obra
  • Legalització d'obres executades

Vols saber més sobre les nostres activitats d'assistència a obres? Contacte

Contacta

Parleu amb els nostres experts

Almudena Vecino

Directora de Direcció d'Obres de Madrid - Infraestructures de Transport

Directora de Direcció d'Obres de Madrid - Infraestructures de Transport

Oscar Bustos

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport