Som una consultora global que forma part del grup internacional SOCOTEC que compta amb una plantilla de més de 12.000 persones i presència a 26 països.

Sobre nosaltres

 • Som una consultora líder d'enginyeria amb més de 12.000 professionals a més de 26 països. Oferim solucions innovadores a projectes d'alta complexitat en els sectors de les infraestructures, Real Estate, edificació, indústria, logística, Oil & Gas, hidràulica i sanejament, energia i medi ambient.
 • Tots els nostres projectes s'adapten a les necessitats dels nostres clients a escala nacional i internacional. Proporcionem serveis especialitzats que cobreixen tots els aspectes del cicle de vida d'un projecte: fase de consultoria, enginyeria, assistència a obra, assajos, inspeccions, així com la geotècnia i l'auscultació.
 • Aportem solucions sostenibles i tecnològicament capdavanteres gràcies al nostre excel·lent coneixement tècnic. Apliquem la circularitat en les activitats que desenvolupem i apostem sempre per la transformació digital i la innovació en les nostres metodologies de treball.

La nostra visió

Puerto barcelona

Construir un món millor

Construir un món millor i més segur per a tothom, assegurant la integritat dels nostres projectes, gestionant tots els riscos i garantint els millors resultats per als nostres clients.

La nostra missió

resiliencia

Assessorament de projectes durant tot el cicle de vida

Identifiquem, avaluem i gestionem els riscos en termes de qualitat, seguretat i salut i impacte ambiental.

Valors

 • Liderar amb exemple i excel·lència.
 • La nostra feina se centra en el compromís cap als nostres clients i la societat per contribuir a fer un món més segur i sostenible.
 • L'excel·lència és un reflex del nostre desig de millorar constantment les nostres capacitats i anticipar-nos a les necessitats futures per continuar estant a l'avantguarda en el nostre sector.

 • Assumim riscos amb esperit emprenedor, de manera àgil i fiable en tot moment.
 • Cultivem la nostra curiositat com a professionals, combinant el nostre alt coneixement tècnic per oferir solucions innovadores que creen diferenciació i valor afegit.

 • Aportem solucions: gestió de riscos, transició ecològica, urbanització i ciutats del futur i desenvolupament sostenible.
 • A SOCOTEC, la professionalitat es viu a través d'objectius individuals clars, assumits per cada persona, que són alhora objectius col·lectius de l'empresa. Aquest esperit de responsabilitat és la garantia de la qualitat i l'alta professionalitat dels nostres equips.
 • Som socialment responsables. És la nostra raó de ser i el compromís de cadascun de nosaltres d'actuar en favor de la seguretat de les persones i en els reptes de les ciutats del futur.

circularidad

Ètica i transparència

El nostre codi ètic: totes les nostres actuacions es duguin a terme de manera responsable i íntegra i reflectint el nostre compromís amb els drets humans, la igualtat d'oportunitats, la protecció del medi ambient i la transparència en la informació.

Aquest compromís és assumit per tots els empleats i sobretot pels nostres directius, que apliquen aquest codi en totes les seves decisions, liderant amb l’exemple a tots els que formem part de la companyia.

Estem convençuts que la formació i la sensibilització són clau per a la divulgació efectiva del codi ètic entre els nostres empleats. Aquest codi és també una guia de referència en la nostra relació amb tercers, com són clients, proveïdors i empreses col·laboradores i contribueix a reforçar les relacions amb les nostres parts interessades i amb la societat.

Política de qualitat, medi ambient, R+D+I i seguretat i salut en el treball

Promovem una política de qualitat, innovació, gestió ambiental i de seguretat i salut en el treball. Apliquem el sistema integrat de gestió per al compliment normatiu, la gestió d'innovació, el desenvolupament professional, el compromís social, la sostenibilitat, la millora contínua dels processos i la satisfacció dels nostres clients.

SOCOTEC es compromet a mantenir i reforçar el seu lideratge en el sector de l'enginyeria, l'arquitectura i control de qualitat, geotècnia, energia i medi ambient. La garantia de qualitat, el desenvolupament i innovació tecnològica, la prevenció de riscos laborals i impacte al medi ambient, les estratègies de circularitat i la sostenibilitat es troben en l'epicentre de l'acompliment de les nostres activitats.

Vols saber més sobre nosaltres? Contacte

Contacta amb nosaltres