A SOCOTEC oferim serveis d'enginyeria per a tota classe de projectes i participem en totes les seves fases, des de l'inici fins al manteniment.

Impulsant SOCOTEC cap a l'objectiu de zero emissions de CO2, apostem per la sostenibilitat i l'economia circular en totes les fases del disseny d'un projecte d'enginyeria, des de la idea inicial fins a la seva finalització. Apliquem aquest enfocament en Projectes d'Obra Nova i de Rehabilitació, en totes les fases; Avantprojecte, Projecte Bàsic i Projecte Executiu. Disposem de diversos serveis d'enginyeria per dur a terme tota mena de projectes relacionats amb aquest camp. 

El nostre equip multidisciplinari cobreix totes les disciplines del projecte tant en obra civil, com en arquitectura executiva, estructures i instal·lacions.

Treballem amb metodologia BIM

La nostra metodologia de treball es basa en l'adopció de l'entorn BIM, una eina que permet crear i utilitzar informació de manera coordinada, coherent i actualitzada, que pot ser compartida amb tots els agents implicats, en totes les etapes d'un projecte de construcció i direcció d'obra.

Amb un equip especialitzat en múltiples softwares de l’entorn BIM, SOCOTEC col·labora amb els equips de projecte per mantenir actualitzats els models en temps real, examinar i tractar iteracions de disseny, fusionar models de les diferents disciplines que componen un projecte tant d'obra civil com d'edificació (estructura, arquitectura, instal·lacions, traçat, drenatge, entre d'altres), verificant la compatibilitat de les solucions adoptades.

  Parleu amb els nostres experts

  Serveis d'enginyeria:

  Tenim una àmplia experiència en la creació de pressupostos i control de costos per a projectes d'obra civil de tota classe d’edificació per als sectors residencial, corporatiu, hospitalari, hoteler, retail, art i cultura, educatiu, industrial i logístic.

  Estudis de viabilitat:

  • Projectes bàsics
  • Projectes estructurals
  • Supervisió de projectes
  • Suport en licitacions
  • Master Plan
  • Modelat BIM
  • Consultoria de costos
  • Gestió de la construcció
  • Tramitació de llicències i permisos

  Vols saber més sobre les nostres activitats d'enginyeria? Contacte

  Contacta

  Parleu amb els nostres experts