Torre residencial de 70.000 m² i 31 pisos, que té com a característica principal la torsió del cos de la torre als nivells 9 a 11.

Informació general

Data (any): 2017-2023

Client: Mercury Contracting Projects Ltd.

Ubicació: St. Julian's - Malta

 

Resum del projecte

Projecte d'enginyeria d'edificació dividit en dues fases, ubicat a Malta. La primera fase consta de la construcció d'una torre residencial de 70.000 m² i 31 pisos, que té com a característica principal la torsió del cos de la torre en els nivells 9 a 11. La fase dos consta d'una segona torre construïda per a usos múltiples de 65.000 m² i 22 pisos i un podi. L'estructura del podi està ubicada entre les torres i directament sobre dues voltes històriques, construïdes durant l'era de la guerra freda. Addicionalment, la parcel·la presenta un edifici existent catalogat, Mercury House, que ha estat rehabilitat i incorporat al complex.

Parleu amb els nostres experts

Detalls del projecte

Mercury Towers és un projecte icònic, sent la primera fase la seva característica més destacada. La seva forma, amb línies verticals i un gir únic, es pot veure i identificar des de lluny. La fase dos introdueix alguna cosa de vegetació que contrasta amb la zona, així com espais oberts.

El disseny de l'estructura de les torres està orientat a maximitzar les àrees útils, resultant en una solució que combina un nucli central amb pòrtics i seccions de pilars. Això encaixa amb l'estratègia arquitectònica, per definir i separar els espais interiors, així com els balcons.

El disseny de la torre té en compte les càrregues sísmiques, així com els forts vents i l'exposició a l'entorn marí. Es va dur a terme una anàlisi CFD, per tal de definir amb major precisió els valors de les càrregues de vent i poder optimitzar el disseny de l'estructura.

La torre de la fase 2 està parcialment construïda sobre unes voltes de la guerra freda que es preserven, la qual cosa implica estructures d'apuntalament per al disseny de la fonamentació.

L'elecció dels materials per a l'estructura es va fer després de converses amb el client i el seu equip tècnic, tenint en compte els recursos locals. Com a líders en el mercat d'encofrats, Peri va proporcionar una aportació inestimable respecte al suport temporal durant la construcció de sostres, així com per als nuclis de formigó.

La construcció de les sis plantes soterrànies va tenir els seus desafiaments, però va ser possible beneficiar-se del sòl rocós de pedra calcària que preval a la zona, cosa que va comportar que amb prou feines es necessitava cap sistema de contenció. El perímetre del solar es va poder tallar amb grans serres circulars. Només en llocs específics, on la roca presentava falles ocasionals, van ser necessaris els ancoratges, sota la supervisió d'un enginyer geotècnic local.

Donada l'alta capacitat portant de la pedra calcària, els fonaments van poder ser relativament simples. Les condicions de l'aigua marina i la seva agressivitat es van prendre en consideració en la definició del formigó a utilitzar.

Tot i que l'estructura està resolta essencialment amb formigó, alguns elements clau s'han desenvolupat en acer. L'element més destacable és l’encavallada tridimensional de tres plantes d'alçada que suporta, genera i permet el gir. És un element complex, atès que existeix un ajust de 6 a 7 m en planta en alguns pilars i límits de forjat, i tot a més de 50 m d'alçada.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres