SOCOTEC és una empresa experta en enginyeria d'edificació. Participem en totes les fases d'un projecte, des de la seva concepció fins a la seva finalització.

Acompanyem els nostres clients durant el cicle de vida d'un projecte, des del seu disseny fins a la construcció i manteniment.

Com a especialistes en enginyeria d'edificació, ens hem compromès amb la protecció del medi ambient. Els nostres objectius se centren en la sostenibilitat, l'economia circular i l'impacte zero en emissions de CO2. Oferim un servei integral de gestió de projectes de construcció que inclou l'elaboració d'informes i peritatges, estudis de viabilitat, Due Diligence, redacció de projectes, assistència i direcció d'obres, direcció de l'execució i coordinació de seguretat i salut. També incloem serveis especialitzats com enginyeria d'incendis, estudis basats en prestacions, estudis de CFD i sísmics, simulacions tèrmiques, avaluacions i estudis de consums i optimització de materials.

El nostre experimentat equip multidisciplinari combina la formació contínua amb la docència. Flexible i en constant creixement, aquest equip ens converteix en una força única que pot cobrir tots els aspectes d'un projecte d'edificació, des de l'arquitectura executiva fins a l'enginyeria integral d'estructures i instal·lacions.

Parleu amb els nostres experts

Josep Miñarro

Director d'Arquitectura i Instal·lacions MEP

Director d'Arquitectura i Instal·lacions MEP

Especialistes en edificació  

Participem en totes les fases – avantprojecte, projecte bàsic i projecte executiu – d'un projecte d'enginyeria d'edificació, des de la idea inicial fins a la finalització, tant en projectes d'obra nova com de rehabilitació.

Col·laborem amb destacats arquitectes locals i internacionals per materialitzar la seva idea inicial garantint la màxima qualitat possible, aportant solucions òptimes, sostenibles, eficients i innovadores, buscant constantment optimitzar costos i temps de construcció.

Som experts en el disseny de projectes singulars, edificis de gran alçada, estructures especials, cobertes de grans llums, restauració i reforç d'estructures existents, estudi i reparació de patologies, disseny d'estructures en zones sísmiques de risc elevat i intervencions en edificis catalogats.

La nostra metodologia de treball es basa en l'adopció de la metodologia BIM, una eina que permet crear i utilitzar la informació de manera coordinada, coherent i actualitzada. La tecnologia ens permet compartir informació amb tots els agents involucrats en cada fase d'un projecte d'enginyeria d'edificació.

Àmbits d'actuació en enginyeria d'edificació

Participem en projectes d'edificació per a diferents àmbits, com ara:

  • Residencial:

Treballem en dissenys residencials sostenibles, basats en l'estalvi energètic i l'economia circular, en col·laboració amb arquitectes de referència. Cobrim diferents tipus de projectes en funció de les necessitats particulars: habitatges unifamiliars, edificis plurifamiliars, torres residencials, edificis d'alçada d'ús mixt que inclouen habitatges, residències d'estudiants, residències assistides, complexos residencials...

  • Corporatiu:

Tenim una àmplia experiència en el sector de l'edificació d'empreses i oficines, treballant en l'àmbit nacional i internacional amb arquitectes líders en dissenys de gran singularitat tant en obra nova com en projectes de rehabilitació. El nostre treball inclou seus corporatives, edificis d'oficines, espais de coworking, complexos d'oficines, edificis d'ús mixt amb oficines i hotels, centres de recerca i torres d'oficines.

  • Hospitalari:

Hem acumulat una àmplia experiència en el sector sanitari, treballant en hospitals, centres d'atenció primària, residències assistides, etc. Realitzem diagnòstics i rehabilitació de les instal·lacions hospitalàries existents, així com la construcció d'edificis d'obra nova.

  • Hotels:

Destaquen les nostres actuacions en edificis del sector hoteler, tant d'obra nova com de rehabilitació, tant en l'àmbit nacional com internacional, amb dissenys i estructures úniques que es converteixen en icòniques a les seves ciutats i en edificis emblemàtics i amb valor patrimonial. Els nostres projectes inclouen hotels de diversos pisos, ressorts, aparthotels, complexos recreatius amb usos mixtos, rehabilitació amb un canvi d'ús a hotel...

  • Retail:

Hem adquirit una àmplia experiència treballant en edificis patrimonials emblemàtics del sector retail, tant en la construcció de noves estructures com en la remodelació i rehabilitació de dissenys singulars i estructures de gran alçada. Aquests projectes abasten diferents tipologies: centres comercials i recreatius, locals comercials per a marques consolidades, projectes de restauració de reconversió de comerços, estacions ferroviàries amb equipaments d'ús mixt com comerços, complexos comercials, centres oberts d'activitats públiques, concessionaris i mercats.

  • Art i cultura:

La nostra experiència en edificis artístics i culturals, tant d'obra nova com de rehabilitació, és àmplia. Hem treballat en estructures singulars i icòniques de diversa índole: centres culturals, edificis singulars per a esdeveniments i festivals culturals, centres d'art, fundacions educatives i culturals, filharmòniques, centres de convencions, museus, cinemes i teatres, així com en la rehabilitació d'edificis religiosos, centres d'exposicions, auditoris, estadis i centres esportius i palaus de congressos.

  • Educació:

La nostra experiència s'estén a l'educació. Hem dut a terme nombrosos projectes d'obra nova i rehabilitació d'edificis emblemàtics, icones de ciutats, on la finalitat d'aquestes estructures varia, sigui en alçada o en extensió. Els nostres projectes inclouen centres de recerca i desenvolupament, universitats, escoles d'art, residències d'estudiants, fundacions culturals i educatives, facultats, escoles de medicina, escoles de primària i biblioteques.

  • Indústria:

Hem realitzat diverses intervencions en edificis industrials com magatzems, centres logístics, instal·lacions industrials, cellers, plantes de generació d'energia, plantes incineradores i plantes de reciclatge.

  • Rehabilitació:

La nostra experiència en rehabilitació és considerable. Hem treballat a escala nacional i internacional en edificis històrics i catalogats amb valor patrimonial, icones arquitectòniques que sovint requerien intervencions estructurals de gran complexitat. Les actuacions en qüestió són molt variades, des de la rehabilitació d'edificis existents per a la seva reconversió a un nou ús, actuacions en edificis existents que requereix la conservació de l'envolupant d'una estructura o les ampliacions del soterrani o del pis superior.

Contacta amb els nostres experts en enginyeria d'edificació Contacte

Contacta

Parleu amb els nostres experts

Josep Miñarro

Director d'Arquitectura i Instal·lacions MEP

Director d'Arquitectura i Instal·lacions MEP