A SOCOTEC oferim serveis professionals al sector del Real Estate, col·laborant amb els nostres clients durant tot el cicle de vida dels seus actius.

Ajudem els nostres clients a analitzar, desenvolupar i gestionar els seus actius, assegurant la sostenibilitat i integrant un enfocament d'economia circular.

Parleu amb els nostres experts

Josep Miñarro

Director d'Arquitectura i Instal·lacions MEP

Director d'Arquitectura i Instal·lacions MEP

A SOCOTEC, els nostres experimentats equips multidisciplinaris lideren diferents sectors, entre ells el Real Estate espanyol. Guiem clients de tota mena: promotors, inversors, gestors d'actius i facility managers, entre d'altres.

Adoptem un enfocament holístic i transversal a l'hora de prestar els nostres serveis, ja que les diferents solucions utilitzades per construir una estructura estan interrelacionades. Aquest enfocament ajuda a garantir que els actius dels nostres clients funcionin de manera òptima.

El nostre objectiu és participar activament en tot el cicle de vida dels seus actius immobiliaris, no només a les primeres fases (Due Diligence tècniques, estudis de viabilitat, topografia, geotècnia i consultoria) i, naturalment, en les fases de projecte i construcció, sinó també a la fase de funcionament de l'edifici (és a dir, suport operatiu). També donem suport en el procés de licitació.

Sempre centrats en la nostra voluntat de crear una economia sostenible i circular, pilars bàsics en la conservació i desenvolupament del nostre entorn.

Àmbits d'actuació en el sector immobiliari

Els nostres equips compten amb una àmplia experiència en diversos sectors, a escala nacional i internacional:

  • Oficines

Participem en projectes d'obra nova, implementant tecnologia i sistemes d'avantguarda, així com remodelacions integrals interiors (fit out).

  • Hotels

Avaluem els actius de manera molt precoç per assegurar que les operacions de rehabilitació i condicionament es duen a terme de manera efectiva des d'un punt de vista operatiu, funcional i centrat en l'usuari.

  • Residencial  

Estem involucrats en noves promocions des de les primeres etapes del desenvolupament urbanístic. Tenim una presència constant en les obres dels nostres clients, exercint un paper supervisor per assegurar que els promotors compleixen els seus objectius sense oblidar la fase de projecte, quan s'estableixen les bases necessàries per a un edifici òptim.

  • Retail i centres comercials 

Avaluem la viabilitat des de diferents perspectives, ajudant a trobar solucions que optimitzin els espais i maximitzin el rendiment operatiu.

  • Instal·lacions sanitàries  

Estudiem el grau de funcionalitat d'un actiu, identificant les zones on es poden fer millores, sigui rehabilitant estructures existents o construint-ne de noves. A més, apliquem el rigor i els coneixements tècnics precisos que requereix cada tipus d'equipament sanitari.

  • Instal·lacions educatives

No només estudiem solucions òptimes per construir nous centres educatius, sinó que també ajudem a mantenir els existents, amb l'objectiu d'allargar la seva vida útil i garantir contínuament que siguin el més fàcil d'utilitzar possible.

  • Instal·lacions esportives

El nostre objectiu és garantir que les instal·lacions compleixin els estàndards més alts per a les diferents categories esportives, sense oblidar dos aspectes fonamentals: el funcionament sostenible i la millor experiència d'usuari possible.

  •  Centres logístics

Revisem la millor ordenació en termes operatius des de les primeres fases del desenvolupament urbanístic, realitzant canvis allà on sigui necessari a mesura que avança el projecte i aplicant criteris que assegurin el seu funcionament de manera sostenible.

Vols contactar amb els nostres experts en Real Estate? Contacte

Contacta

Parleu amb els nostres experts

Josep Miñarro

Director d'Arquitectura i Instal·lacions MEP

Director d'Arquitectura i Instal·lacions MEP