A SOCOTEC ajudem els nostres clients mitjançant una auditoria tècnica que ens mostra l'estat d'un actiu, el seu valor i les actuacions a executar.

A SOCOTEC ajudem els nostres clients a prendre les millors decisions sobre un projecte o actiu mitjançant una auditoria tècnica que ens permeti tenir una anàlisi detallada de l'estat d'un actiu. L'auditoria tècnica ens ajuda a determinar el seu valor així com les actuacions a dur a terme.

A través dels resultats de l'auditoria tècnica, el nostre equip analitza els riscos associats, donant-nos la capacitat de valorar la idoneïtat o no d'una inversió tècnicament parlant.

Due Diligence Tècnica

En el cas d'auditories per als sectors d'Edificació i Real Estate, completem les auditories amb una Due Diligence tècnica que, davant d'una potencial operació immobiliària, ens permet conèixer l'estat de funcionament i conservació d'un actiu i valorar les actuacions de reparació que siguin precises.

Parleu amb els nostres experts

Serveis d'auditoria tècnica:

  • Auditories estructurals
  • Auditoria arquitectònica
  • Auditoria d'instal·lacions
  • Auditoria d’eficiència energètica
  • Auditories de projectes d'infraestructures
  • Auditoria de sostenibilitat
  • Auditories de sistemes de gestió

Vols saber més sobre les nostres auditories tècniques?

Contacte

Contacta

Parleu amb els nostres experts