Avís legal

Avís legal i condicions generals d'ús. Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web www.socotec.es.

Aquest lloc web és propietat de SOCOTEC Gestion.

1.- Titularitat de la Pàgina Web 

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant, "LSSI"), posem en el seu coneixement que la pàgina https://www.socotec.es (d'ara endavant, el "Lloc Web" o el "Portal") és operada per BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL, amb C.I.F. B-66113457, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 44.110, Foli 195, Full B-447248, el domicili social del qual es troba al Carrer Àvila, 138, 3a planta, 08018 Barcelona.

2.‐ Ús del Portal

El present Avís Legal (d'ara endavant, "Avís Legal"), estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que BAC posa a disposició dels usuaris a través del Lloc Web. Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l'ús del Lloc Web es troben regulats en la Política de Privacitat.

D'aquesta manera, l'accés i ús del Lloc Web suposen que l'usuari del mateix (d'ara endavant, "Usuari") accepta totalment i s'obliga a complir per complet el present Avís Legal, la Política de Privacitat, així com les instruccions o recomanacions que se li indiquin en cada cas concret.

L'accés al Lloc Web és gratuït, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagués contractat l'Usuari.

BAC es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions del Lloc Web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, per la qual cosa recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel Portal.

L'Usuari es compromet a no usar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de BAC o de tercers, obligant-se a utilitzar el Portal, els serveis i els continguts inclosos en el mateix de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de: suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del Portal, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanismes d'informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte per tal de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament d'aquest.

En cas que incompleixi aquest Avís Legal, o a BAC sospitem raonablement que l'està incomplint, BAC es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al Lloc Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta finalitat. Així mateix, BAC es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del Portal.

3.‐ Propietat Intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part d'aquest Lloc Web són de titularitat exclusiva de la societat titular d'aquesta Web, així com els continguts del lloc web els quals són objecte de propietat intel·lectual. Queda estrictament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquests continguts per part de tercers no autoritzats. En cas de voler fer-ne ús s'han de fer seguint les previsions de la normativa sobre propietat intel·lectual.

4.- Exclusió de garanties i responsabilitat

El titular del Lloc Web no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar. A títol enunciatiu: errors o omissions en continguts, manca de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos. Tampoc per efectes lesius en els continguts i malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

5.- Enllaços

Aquest Lloc Web disposa d'enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet. S'informa que la societat titular d'aquesta Web no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts ni, en cap cas assumirà cap responsabilitat per continguts enllaçats a un lloc web extern. Tampoc garantirà disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap hipervincle o altres llocs d'internet. La inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. La societat titular d'aquesta Web aconsella la lectura dels avisos legals específics de cada lloc Web al qual accedeixi.

6.- Generalitats

L'ús del Lloc Web està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola i s'entendrà que, per l'ús del Portal, l'Usuari està d'acord que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l'Usuari i BAC serà tractat pels jutjats i tribunals competents d'acord amb la legislació aplicable.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d'aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.

7. - Crèdits de les fotografies

SOCOTEC
Fotolia©
Thinkstock©
Gettyimages©