A SOCOTEC disposem de laboratoris de materials per a control de qualitat i assajos en l’àmbit de la construcció.

A SOCOTEC tenim una àmplia experiència en l'àrea del control de qualitat i assajos enfocada als sectors de l'edificació, l'obra civil, energia i indústria. Actuem com a laboratori amb Declaracions Responsables núm. CAT-L-104 i CAT-L-114 presentades al Registre General del CTE Secció 5.1 Registre General de Laboratoris d'assaig per al control de la Qualitat de l'Edificació. 

Pla de control de qualitat

Preparem el pla de control a la fase d'inici i/o assessorem els nostres clients en la confecció d’aquests. Realitzem inspeccions aplicant assajos de camp i auditories de qualitat en la construcció d'estructures de tota classe. Duem a terme estudis estructurals utilitzant les noves tecnologies disponibles per obtenir resultats de forma no invasiva, assegurant la màxima qualitat en tots els nostres processos i donant resposta a les necessitats dels nostres clients.

L'abast dels nostres treballs engloba totes les fases d'un projecte, des de la seva concepció, construcció i execució així com el manteniment durant la seva vida útil. Així mateix, participem en qualsevol canvi d'ús o modificació que tot projecte de rehabilitació en la seva fase de recerca estructural requereix. La nostra solvència tècnica abasta tant projectes de grans dimensions així com detalls constructius o petites actuacions singulars. Comptem amb més de 40 anys d'experiència activa en control de qualitat, jugant un paper clau en l'execució de projectes.

Parleu amb els nostres experts

Serveis de laboratori d'anàlisi i control de qualitat:

  • Elaboració de plans de Control de Qualitat en la fase d'inici, o canvis durant l'execució de l'obra
  • Acció Comercial i assessorament, en totes les fases dels Projectes, en el camp del Control de Qualitat
  • Laboratori de Materials de construcció
  • Laboratori de Mecànica de sòls, Materials Granulars, Materials reciclats
  • Laboratori d'Assaigs en Aglomerat Asfàltic i/o Derivats
  • Autocontrol d'assaigs a Plantes de producció de Formigó, Aglomerats, i Prefabricats
  • Auditories de Plantes de Producció de Formigó, Aglomerats, i Prefabricats
  • Patologies a vies (Urbanització, Carreteres, Estructures viàries, etc.)
  • Laboratori d'assaigs en suport a les àrees de Geotècnia, Patologies estructurals, Inspeccions, etc.  

Vols saber més sobre les nostres inspeccions i assajos? Contacte

Contacta

Parleu amb els nostres experts