A SOCOTEC som experts en auscultació geotècnica, avaluem el moviment del terreny per a qualsevol projecte d'obra civil i edificació.

Mesurar i tenir monitorades les estructures i terrenys és essencial per assegurar la seguretat i durabilitat d'aquests elements. La realització d'una correcta auscultació i la seva instrumentació prèvia són essencials per disposar d'informació imprescindible per al control de moviments de tota estructura o terreny.

Experts en auscultació i geotècnia

Des de SOCOTEC executem campanyes de control de moviments de terrenys i estructures. L'auscultació geotècnica està sostinguda pel nostre departament de geotècnia, que amb les seves màquines i experts són capaços d'instrumentar tota classe d'elements per poder iniciar el projecte d'auscultació. L'auscultació estructural requereix especialistes que s'adaptin i entenguin en tot moment el funcionament del mecanisme de fallada i del comportament estructural concebut, per així poder predir i anticipar-se a qualsevol moviment. 

La presa de mesures per a l'auscultació pot ser manual o automatitzada. Es poden obtenir resultats de les dues formes, però a escales temporals diferents; i per això el marge de resposta i acció varia. L'automatització en les mesures permet el control 24/7 de tot projecte, avançant en la prevenció de mesures correctores i permetent garantir en tot moment la seguretat del mateix projecte i del personal que hi treballa.

Parleu amb els nostres experts

A SOCOTEC disposem dels nostres propis equips de lectura i interpretació, posant al servei del client les nostres plataformes de visualització i interpretació de resultats, incloent-hi un sistema d'alarmes basat en el pla d'auscultació i contingències. El nostre departament tècnic assessora i acompanya els nostres clients en la interpretació dels resultats i sobretot en l'elecció del millor mètode d'auscultació, no per aconseguir un major volum de dades, sinó una major qualitat d’aquestes. Els nostres sistemes d'auscultació per satèl·lit permeten realitzar campanyes de gran envergadura que inclouen totes les zones i parts del projecte. 

Equip tècnic d'auscultació

Els nostres tècnics d'auscultació estan involucrats en tot moment en el projecte i treballen com un equip més dins d’aquest. Intervenen per trobar les millors solucions d'auscultació i contingències en funció de les necessitats de cada projecte. Duen a terme la campanya d'instrumentació, seleccionant el millor equip per a cada situació. Executen la campanya de lectures i auscultació alhora que permeten que es visualitzin de forma àgil i ràpida amb total transparència i traçabilitat. Assessoren l'equip de direcció de projecte en la interpretació de resultats agilitant els processos de presa de decisions. Realitzem una acció global en tot el procés i acompanyem els nostres clients en tot moment.

Els nostres serveis d'auscultació:

  • Plans d'auscultació i contingències
  • Sistemes automàtics d'auscultació geotècnica i estructural
  • Instrumentació geotècnica
  • Structural Health Monitoring

Vols saber més sobre les nostres accions? Contacte

Contacta

Parleu amb els nostres experts