sostenibilidad

RSC: Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa: el grup SOCOTEC es va fundar el 1953 per ajudar a fer que els actius construïts fossin més sostenibles, més segurs i desenvolupar la seva longevitat. Actualment, SOCOTEC es compromet a continuar donant suport als seus clients en l'àmbit públic i privat per aconseguir la integritat dels actius construïts.

L'edificació, la construcció i les infraestructures es troben entre els sectors més contaminants: des de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la petjada de carboni, fins als danys a la biodiversitat i la gestió de residus en els llocs de treball.

circularidad

"Generant confiança per a un món més segur i sostenible"

SOCOTEC, líder en el cicle de vida dels projectes

El grup ofereix una combinació única d'experiències amb l'objectiu d'ajudar els inversors, administradors d'actius, administradors de propietats, constructors, arquitectes, promotors, directors tècnics i de manteniment, entre d'altres, durant el cicle de vida dels projectes. D'aquesta manera es busca garantir el compliment de les lleis i regulacions, desenvolupar el seu acompliment energètic i ambiental, i contribuir a les ciutats del futur, perquè siguin més inclusives i segures per als seus habitants i usuaris.

 

SOCOTEC és un soci de confiança que proporciona auditories i informes de compliment independents i brinda assessorament tècnic durant el cicle de vida d'edificis, instal·lacions o equips. SOCOTEC vol oferir un entorn més segur, sostenible i resistent al canvi climàtic.

El nostre propòsit és Building trust for a safer and sustainable world”.

Aquest lema guia les nostres accions.

El grup ofereix una combinació única d'experiències amb l'objectiu d'ajudar els inversors, administradors d'actius, administradors de propietats, constructors, arquitectes, promotors, directors tècnics i de manteniment, entre d'altres, durant el cicle de vida dels projectes. D'aquesta manera es busca garantir el compliment de les lleis i regulacions, desenvolupar el seu acompliment energètic i ambiental, i contribuir a les ciutats del futur, perquè siguin més inclusives i segures per als seus habitants i usuaris.

 

SOCOTEC és un soci de confiança que proporciona auditories i informes de compliment independents i brinda assessorament tècnic durant el cicle de vida d'edificis, instal·lacions o equips. SOCOTEC vol oferir un entorn més segur, sostenible i resistent al canvi climàtic.

El nostre propòsit és Building trust for a safer and sustainable world”.

Aquest lema guia les nostres accions.

El nostre compromís amb les pràctiques sostenibles se centra en 3 prioritats:

 1. L'ètica empresarial se situa en el centre de les nostres accions. Com a entitat tercera de confiança, proporcionem als nostres clients informes independents de conformitat o d'avaluació de riscos. Quan treballem amb clients i socis, complim amb el nostre codi ètic compartit al 100% amb els nostres empleats, demanem als nostres proveïdors que signin la nostra Carta d'Adquisicions Sostenibles i complim amb totes les normes sobre drets humans, lleis laborals, llei antisuborn i normes ambientals. SOCOTEC és signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides des del 2022.
 2. Responsabilitat social: Els nostres sectors d'activitat (Edificació, Infraestructures i Indústria) estan en contínua recerca de perfils de tècnics i enginyers qualificats.

  Per relacionar-nos de manera sostenible amb els nostres candidats i equips, ens comprometem a oferir el millor lloc per treballar. El nostre paper i voluntat és preparar-los en el desenvolupament de les seves habilitats i oferir a totes les generacions un ambient de treball de creixement: "si tu creixes, nosaltres creixem".

  Els nostres programes d'aprenentatge són únics i ofereixen comprensió tècnica i tecnològica capacitant les persones en els seus llocs de treball, així com a través de cursos d'aprenentatge presencials o remots.

  També comptem amb iniciatives sostenibles que demostren el nostre compromís amb la promoció i l'ocupació de joves que han abandonat els estudis prematurament, amb acords amb associacions com "Sport dans la Ville" a França. Al Regne Unit, hem signat el "Pacte de les Forces Armades" per donar suport al personal militar en servei, els que abandonen el servei, veterans i les seves famílies. El "Centre Salvadori" als EUA ofereix cursos de matemàtiques i ciència per als estudiants de la ciutat de Nova York en relació amb la construcció i la infraestructura, mentre que "Enginyers sense fronteres" a Alemanya promou el coneixement de l'enginyeria que permet el desenvolupament sostenible en els nostres sectors.

 3. Reduir l'impacte ambiental, tant dels nostres clients com el nostre, allà on operem. Treballem en tot el cicle de vida dels actius construïts per millorar el seu acompliment energètic i ambiental, des de la construcció, passant per les operacions d'edificació fins al seu desmantellament. Aquest procés es denomina "GREEN TRUST" i converteix SOCOTEC en un habilitador de solucions de les transicions ambientals i energètiques per als seus clients. SOCOTEC també proporciona solucions en economia circular per a una millor gestió dels residus i es compromet a reduir el seu impacte, així com el dels seus clients, en les emissions de carboni i les conseqüències de la contaminació (aigua-terra-aire).

  El manteniment predictiu d'edificis i instal·lacions pot ajudar a optimitzar i anticipar el rendiment ambiental en estructures construïdes, instal·lacions d'emmagatzematge, llocs de producció, manteniment o fases de desmantellament d'edificis.

GREEN TRUST marca la diferència en la forma com acompanyem els nostres clients cap a un món més sostenible i resilient pel que fa a edificacions, infraestructures, instal·lacions industrials i els seus equipaments.

Reduir el nostre propi impacte ambiental és també una prioritat màxima en totes aquelles ubicacions on estem i part del nostre objectiu vinculat a la petjada de carboni del grup SOCOTEC. El nostre pla d'acció per als pròxims 5 anys busca:

 • Reduir en un 15% la nostra petjada de carboni (consum elèctric, desplaçaments, comportament ecològic en la conducció, flota de vehicles inclosos els elèctrics, etc.).
 • Desenvolupar un enfocament de compra responsable i sostenible a tota la companyia, a tot el món.
 • Donar suport a l'economia circular i la classificació de residus, especialment en els nostres RAEE (Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics).
urbanizaciones

L'ÈTICA EMPRESARIAL, LA INTEGRITAT I LA RESPONSABILITAT SÓN CRUCIALS EN LES ACCIONS DE SOCOTEC

Principis ètics

Els nostres més de 12.000 empleats comparteixen els principis del nostre codi ètic, participen de les nostres iniciatives d'inclusió i coneixen els comportaments ètics requerits en el treball amb qualsevol grup d'interès de SOCOTEC.

 

També demanem als nostres professionals un fort compromís amb el desenvolupament sostenible a través dels valors corporatius que guien les nostres accions. El compliment de les lleis i normatives locals i internacionals juga un paper fonamental en el codi ètic i d'actuació de gestió del Grup SOCOTEC. Aquest és un requisit fonamental que garanteix la integritat de SOCOTEC i manté la seva reputació. Un procediment de denúncia d'irregularitats permet a qualsevol empleat o part interessada denunciar qualsevol delicte, ofensa o amenaça a l'interès públic.

 

Disposem d'un Comitè Ètic compromès amb el compliment del Codi Ètic, i al que li correspon trobar una solució en rebre denúncies de conductes poc ètiques i vetllar pel compliment de les disposicions de les lleis anticorrupció.

 

Els dos membres executius que lideren el Comitè Ètic són:

 • Eléonore LARRAMENDY, conseller general, Grup SOCOTEC
 • Sébastien Botin, director de Recursos Humans, Grup SOCOTEC
Descarrega el Codi Ètic

Els nostres més de 12.000 empleats comparteixen els principis del nostre codi ètic, participen de les nostres iniciatives d'inclusió i coneixen els comportaments ètics requerits en el treball amb qualsevol grup d'interès de SOCOTEC.

 

També demanem als nostres professionals un fort compromís amb el desenvolupament sostenible a través dels valors corporatius que guien les nostres accions. El compliment de les lleis i normatives locals i internacionals juga un paper fonamental en el codi ètic i d'actuació de gestió del Grup SOCOTEC. Aquest és un requisit fonamental que garanteix la integritat de SOCOTEC i manté la seva reputació. Un procediment de denúncia d'irregularitats permet a qualsevol empleat o part interessada denunciar qualsevol delicte, ofensa o amenaça a l'interès públic.

 

Disposem d'un Comitè Ètic compromès amb el compliment del Codi Ètic, i al que li correspon trobar una solució en rebre denúncies de conductes poc ètiques i vetllar pel compliment de les disposicions de les lleis anticorrupció.

 

Els dos membres executius que lideren el Comitè Ètic són:

 • Eléonore LARRAMENDY, conseller general, Grup SOCOTEC
 • Sébastien Botin, director de Recursos Humans, Grup SOCOTEC

Vol saber més sobre la nostra política? Contacte

Contacta