L'equip professional de SOCOTEC ha dut a terme el disseny estructural i la direcció d'obra del projecte de construcció de la torre Glòries de Barcelona.

Informació general

Data (any): 2002 - 2004

Client: Jean Nouvel b720 Arquitectos

Ubicació: Barcelona- Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Lara Pellegrini

Directora General de Ciutats, Edificis i Energia

Directora General de Ciutats, Edificis i Energia

Resum del projecte

La torre Glòries és un gratacel icònic dissenyat per Jean Nouvel amb una alçada de 142 m i culmina amb una cúpula de vidre i acer. L'estructura vertical consisteix en 2 cilindres, exterior i interior, on es recolzen forjats sense cap element vertical al mig. Els 6 últims forjats se suporten en voladís amb tècniques de posttesatge des del nucli interior sense contactar amb el perímetre exterior.

Torre Glòries

Detalls del projecte

La superfície construïda total és d'aproximadament 18.000 m² sota rasant i 30.000 m² sobre rasant. L'espai subterrani està format per quatre plantes soterrànies. L'espai sobre rasant aconsegueix una alçada total de 142 m, els pisos de forma ovalada estan rematats per una gran cúpula d'acer i vidre.

L'estructura vertical de la torre es va resoldre, fins als 110 primers metres sobre rasant, mitjançant un cilindre exterior projectat com un mur de formigó armat, i un altre cilindre interior, no concèntric amb l'anterior, projectat igualment en formigó armat.

En tots dos casos es va utilitzar la tècnica de l'encofrat trepador. Sobre aquests dos cilindres de càrrega es recolzen els diferents forjats d'entramat metàl·lic, sense que existeixi cap element vertical intermediari. A partir de la cota 110 m els sis últims forjats se sustenten en voladís amb tècniques de posttesatge, des del nucli interior, sense contactar en cap punt amb el perímetre exterior.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres