L'equip professional de SOCOTEC ha dut a terme el disseny estructural i la direcció d'obra del projecte de construcció del mercat de Santa Caterina de Barcelona.

Informació general

Data (any): 1999 - 2004

Client: Enric Miralles & Benedetta Tagliabue

Ubicació: Barcelona- Espanya

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

La remodelació de l'antic mercat de Santa Caterina es desenvolupa sobre el convent de Santa Caterina, al barri de Ciutat Vella, Barcelona.

L'edificació es delimita pels antics murs perimetrals. Es van desenvolupar dos soterranis per a aparcaments i la singular coberta acompanyada de 3 arcs metàl·lics atirantats amb més de 40 m de llum i 8 m de fletxa.

Detalls del projecte

El nou mercat de Santa Caterina constitueix una remodelació integral de l'antic mercat del mateix nom, erigint-se sobre les ruïnes del convent de Santa Caterina, al barri de Ciutat Vella de Barcelona. L'edifici ocupa uns 7.000 m² sobre la planta baixa i es troba dins dels antics però encara presents murs perimetrals de la construcció anterior. Es tracta d'un edifici d'una planta amb dos nivells soterranis a sota destinats a aparcament i instal·lacions locals de recollida d'escombraries.

A la meitat nord del solar s'aixeca la singular estructura de cobriment del mercat, cedint a la meitat sud l'espai necessari per, d'una banda, albergar un espai museístic i, de l'altra, aixecar dos blocs d'habitatges.

El seu suport primari el constitueix un conjunt de 7 pilars, 3 disposats paral·lelament a la façana oest i 4 a l'est. Cadascun d'aquests dos grups de suports suporta una potent jàssera, en forma de T. Només un pilar de cada grup s'uneix rígidament amb la biga. Els tres arcs metàl·lics atirantats de l'edifici, de més de 40 m de llum i 8 m de fletxa, provenen del cos central d'aquestes bigues.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres