Innovació Arquitectònica amb Serveis d' Enginyeria Integral

La Biblioteca Pilarín Bayés a Vic no només s'erigeix com una icona arquitectònica, sinó com un projecte d'enginyeria estructural que integra visió creativa i solucions tècniques avançades.

 

Informació general

Data: 2019 - 2020

Cliente: Ajuntament de Vic

Arquitectura: BCQ arquitectura barcelona

Ubicació: Vic, Espanya

Propietat fotografia: © BCQ Arquitectura Barcelona, Egoin & Toni Casamor

SOCOTEC ha estat una clau en la concepció d' aquest edifici, oferint serveis especialitzats que abasten des de la concepció fins a la construcció. La seva participació ha estat fonamental gràcies a la realització del projecte bàsic i executiu d' enginyeria, així com en l' assistència tècnica durant la fase de construcció d' aquesta biblioteca única. Aquest testimoni de col·laboració exitosa destaca la importància de la integració de la visió arquitectònica amb serveis d'enginyeria de qualitat en projectes emblemàtics com la Biblioteca Pilarín Bayés, un destacat projecte d'enginyeria estructural.

 

A nivell d'enginyeria, el projecte  s'enfronta a desafiaments, destacant la necessitat d'abordar la fundació de l'edifici, la implementació d'una doble façana innovadora i la creació d'un jardí inclinat.

Parleu amb els nostres experts

Projecte Bàsic i projecte Executiu

SOCOTEC lidera l'equip d'enginyeria en el desenvolupament del projecte bàsic executiu per a la Biblioteca Pilarín Bayés a Vic. Aquí, no només ens enfocem en solucions tècniques avançades, sinó que també treballem de prop amb la visió arquitectònica. Des de la disposició de l' edifici fins a la seva alineació amb la ciutat, busquem una integració perfecta.

Assistència de Direcció d' Obra

En l'etapa de construcció, SOCOTEC aporta la seva experiència per assegurar que les solucions estructurals s'implementin amb èxit. La col·laboració entre arquitectes i enginyers és clau per superar desafiaments en temps real. La Biblioteca Pilarín Bayés es beneficia d'aquesta combinació, on la creativitat es troba amb l'excel·lència tècnica recolzada per SOCOTEC.

Proyecto Ejecutivo - Biblioteca Pilarín Bayés

DESAFIAMENTS D'ENGINYERIA

Abordant els Reptes Estructurals

El sistema estructural de la Biblioteca, conformat en una disposició en forma d'"U", es compon de dos soterranis, planta baixa i dues plantes superiors, resolt mitjançant una estructura singular de formigó. Aquesta estructura singular respon al desig del projecte de generar espais polivalents que s' obren cap al pati central. L' organització en planta comprèn una zona d' accessos i serveis a la cara oposada al pati central i una franja d' espais polivalents, on es troben les sales de lectura, cafeteria, aules de formació i espais comuns.

L' estructura de la zona de serveis es caracteritza per una franja d' uns 4 metres de fondària amb una estructura regular, mentre que la zona d' espais polivalents presenta grans llums amb pilars que se situen en l' alineació de la façana del pati. Per resoldre aquests grans llums, s' ha optat per un sistema de forjat de formigó armat alleugereix tipus sandvitx de 40 cm de gruix. Tot i que aquesta solució es pot considerar no convencional, a SOCOTEC comptem amb nombrosos exemples d' aplicació exitosa en anteriors projectes d' edificació.

El sistema estructural de la Biblioteca, conformat en una disposició en forma d'"U", es compon de dos soterranis, planta baixa i dues plantes superiors, resolt mitjançant una estructura singular de formigó. Aquesta estructura singular respon al desig del projecte de generar espais polivalents que s' obren cap al pati central. L' organització en planta comprèn una zona d' accessos i serveis a la cara oposada al pati central i una franja d' espais polivalents, on es troben les sales de lectura, cafeteria, aules de formació i espais comuns.

L' estructura de la zona de serveis es caracteritza per una franja d' uns 4 metres de fondària amb una estructura regular, mentre que la zona d' espais polivalents presenta grans llums amb pilars que se situen en l' alineació de la façana del pati. Per resoldre aquests grans llums, s' ha optat per un sistema de forjat de formigó armat alleugereix tipus sandvitx de 40 cm de gruix. Tot i que aquesta solució es pot considerar no convencional, a SOCOTEC comptem amb nombrosos exemples d' aplicació exitosa en anteriors projectes d' edificació.

DETALLS TÈCNICS

Biblioteca Ingeniería
01 / 05

¿Necesitas contratar nuestros servicios de Ingeniería? Contacte

Solicita Información