reconocimiento-geotecnico-puerto-valencia

Reconeixement geotècnic terrestre i marí per a l'ampliació del moll nord del port de València

Hem dut a terme el reconeixement geotècnic terrestre i marí per a l'ampliació del moll nord del port de València.

Informació general

Data (any): gener 2020 - juliol 2020

Client: Autoritat Portuària de València

Ubicació: València - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Realització de la campanya geotècnica marítima sobre plataforma, per a l'ampliació de la terminal de contenidors del moll nord del port de València.

Els treballs de camp fets durant la campanya van constar de:

  • Perforació de 840 ml de sondejos amb extracció de mostra contínua.
  • Realització de 1360 ml d'assaigs CPTU amb els seus corresponents assaigs de dissipació de pressions intersticials.
  • Realització d'assajos "in situ" com el Vane-test i pressiòmetres.
  • Assaigs de laboratori sobre les mostres de sòls; anàlisi granulomètrica, determinació dels límits d'Atterberg, densitat seca, determinació de la humitat, pes específic de partícules, densitat màxima i mínima.
  • Anàlisis químiques de continguts en sulfats, contingut en clorurs, contingut en matèria orgànica.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres