control-vigilancia-carretera-tramo-vallirana

Control i vigilància de les obres de la carretera 340. Tram: Variant de Vallirana

Informació general

Data (any): 2009 - 2019

Client: Ministerio de Fomento 

Ubicació: Vallirana - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Oscar Bustos

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Resum del projecte

Control i vigilància de les obres del projecte modificat núm. 1 carretera N-340, de Cadis a Barcelona per Màlaga. Tram: variant de Vallirana. Província de Barcelona. El projecte correspon a la segona fase de la variant de l'N-340 a la població de Vallirana.

Detalls del projecte

Control i supervisió de les obres des del punt de vista de qualitat, seguretat i salut, cost i termini d'execució, sostenibilitat i relació amb el client.

control-vigilancia-carretera-tramo-vallirana

LES OPERACIONS QUE

Oferim:

 • Revisió, comprovació i col·laboració en el disseny final.
 • Revisió i supervisió d'estudis geotècnics i treballs topogràfics.
 • Control quantitatiu i qualitatiu durant la construcció.
 • Supervisió de la construcció; coordinació de seguretat i salut.
 • Assistència tècnica especifica durant les obres.
 • Assistència a la propietat en les negociacions amb el contractista.
 • Revisió i col·laboració en l'enginyeria de detall de l'obra.
 • Revisió, aprovació i seguiment dels programes de treballs.
 • Informes mensuals de seguiment.
 • Informes tècnics específics i puntuals.
 • Control administratiu i econòmic de les obres.
 • Programa de manteniment i explotació.
 • Revisió documentació final d'obra. Projecte "as built".
 • Informes finals.
 • Revisió, comprovació i col·laboració en el disseny final.
 • Revisió i supervisió d'estudis geotècnics i treballs topogràfics.
 • Control quantitatiu i qualitatiu durant la construcció.
 • Supervisió de la construcció; coordinació de seguretat i salut.
 • Assistència tècnica especifica durant les obres.
 • Assistència a la propietat en les negociacions amb el contractista.
 • Revisió i col·laboració en l'enginyeria de detall de l'obra.
 • Revisió, aprovació i seguiment dels programes de treballs.
 • Informes mensuals de seguiment.
 • Informes tècnics específics i puntuals.
 • Control administratiu i econòmic de les obres.
 • Programa de manteniment i explotació.
 • Revisió documentació final d'obra. Projecte "as built".
 • Informes finals.

Aquesta obra implica la realització d'importants túnels al massís del Garraf, els quals abasten una longitud de 1.300 m, a més de l'execució de 2.500 m lineals de carretera. La rodalia d'edificacions residencials obliga a la implementació d'un complex sistema d'auscultació.

S'analitzen tots aquells aspectes del control i vigilància de les obres necessaris per assegurar el compliment dels requisits del contracte (geometria, qualitats, terminis, pressupost, sostenibilitat, control d'afectacions a l'aire, sòl, hidràulica, vegetació i fauna, i altres d'acció cultural), i es contempla la seguretat i salut durant la fase d'obra.

Termini total previst de l'obra: 37 mesos.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres