Control de qualitat mitjançant assaigs no destructius per al projecte d'ampliació de la coberta del pont.

Informació general

Data (any): 2016 – 2019 

Client: UTE RANDE (Dragados & Puentes y Calzadas) 

Ubicació: Pontevedra - Espanya 

Parleu amb els nostres experts

Assoliments de l'enginyeria:

 • Primera ampliació del seu tipus a escala mundial. L'ampliació del Pont de Rande ha aconseguit mantenir una geometria precisa i coherent amb els plans inicials, essent la primera ampliació d'aquest tipus realitzada al món.
 • Construcció sense interrupció del trànsit. Una fita destacada d'aquest projecte és que s'ha dut a terme sense interrompre el trànsit de l'autopista, la qual cosa demostra l'eficiència i planificació del procés constructiu.
 • Reconeixement a escala mundial. El Pont de Rande ha estat classificat com el segon millor pont del món en la seva categoria per la International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), destacant la seva excel·lència i èxits a escala internacional.

 

Detalls del projecte:

El Pont de Rande, inaugurat el 1981, és un important enllaç que connecta la península del Morrazo i Vigo, al nord d'Espanya. Per tal d'abordar el creixent trànsit i el risc de congestió, es va aprovar un projecte d'ampliació el 2011. Aquesta ampliació implica l'addició de dos plafons laterals al llarg dels pilars principals, creant nous carrils aïllats de la resta de l'autopista en ambdós sentits.

El procés de construcció, amb una inversió estimada de 190 milions d'euros, ha destacat pel seu meticulós control geomètric i la capacitat d'ajust prevista. Socotec ha jugat un paper clau en aquest projecte, realitzant una exhaustiva campanya de supervisió tant a obra com al taller, contribuint així a l'èxit d'aquesta excepcional ampliació.

  Serveis destacats prestats per SOCOTEC Spain:

  SOCOTEC es va encarregar de coordinar tot el procés de soldadura i realitzar el control de qualitat en l'estructura d'acer, garantint la seva integritat i fiabilitat.

  SOCOTEC va dur a terme el control en la fase de preparació de les plaques i peces metàl·liques, assegurant la seva correcta conformitat i preparació abans de la seva utilització.

  SOCOTEC va dur a terme assajos no destructius tant al taller com a l'obra, incloent-hi proves visuals (VT), líquids penetrants (PT), partícules magnètiques (MT) i ultrasons (UT). A més, es va encarregar de controlar l'aplicació i acabat dels recobriments.

  SOCOTEC va fer el control en la fase d'obra, verificant el muntatge i duent a terme assajos no destructius en les unions soldades (VT, PT, MT, UT), així com supervisant la correcta aplicació i acabat dels recobriments.

  SOCOTEC es va encarregar del control de les temperatures en els suports i soldadures termoplàstiques, assegurant condicions òptimes per a la seva correcta instal·lació i funcionament.

  SOCOTEC va portar a cap un rigorós control documental de tot el procés de prefabricació, assegurant que es complissin els estàndards i normatives aplicables.

  Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacte

  Contacta amb nosaltres