Prestem serveis d'inspecció per al manteniment periòdic dels eixos del material mòbil ferroviari mitjançant ultrasons i partícules magnètiques.

Informació general

Data (any): 2019 – en curs

Client: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Gerard Fargas

BDM inspeccions marítimes i industrials

BDM inspeccions marítimes i industrials

Resum del projecte

Prestació de serveis d'inspecció per al manteniment periòdic dels eixos del material mòbil ferroviari mitjançant ultrasons i partícules magnètiques, per tal de verificar l'absència de patologies en aquests elements.

Inspecció per un tècnic

Detalls del projecte

SOCOTEC com a empresa acreditada per l’AEND (Asociación Española de Ensayos No Destructivos) realitza la inspecció d'eixos mitjançant ultrasons i partícules magnètiques del material mòbil de viatgers de les línies de Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, de mercaderies, de serveis auxiliars i cremallera de Núria i Tren del Ciment. Aquestes inspeccions es duen a terme als tallers propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El seu objectiu és identificar i caracteritzar possibles patologies presents en els eixos.

Les inspeccions són portades a cap per tècnics qualificats de Nivell II en materials metàl·lics i soldadura segons UNE EN 473:2009 / UNE EN ISO 9712:2012 /STC-TC-1ª amb experiència acreditada superior a 2 anys en treballs similars.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres