Hem dut a terme el projecte constructiu base de carril bicicleta a Barcelona amb una longitud d'uns 80 km lineals.

Informació general

Data (any): 2016 - 2017

Client: BIMSA 

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Consisteix en els serveis per a la redacció del projecte constructiu base de carril bicicleta a Barcelona amb una longitud d'uns 80 km lineals repartits entre 40 o 50 autos aproximadament. Cada actuació s'ha dut a terme per crear carrils bici en una via de circulació al llarg dels carrers existents a Barcelona.

Barcelona

Detalls del projecte

El projecte constructiu base és el projecte global i incorpora les actuacions de desenvolupament del carril bici a implantar a cada carrer.

El projecte defineix les actuacions necessàries per construir un conjunt de nous carrils de bicicleta a la ciutat de Barcelona.

Les unitats constructives que componen les obres són:

  • Esborrats i desmuntatges,
  • Obra civil,
  • Semaforització,
  • Senyalització vertical,
  • Senyalització horitzontal,
  • Enllumenat.

Proyecto Constructivo Base de Carriles

El Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU) planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l'ús del transport públic col·lectiu i reduir l'ús del vehicle privat, amb l'objectiu de millorar la qualitat de la ciutat, la seguretat viària i l'eficiència del conjunt del sistema de mobilitat.

El PMU de Barcelona recull la tendència creixent que té aquest mode de transport a la ciutat i es marca l'objectiu d'incrementar els desplaçaments amb bicicleta en un 67% respecte als valors de l'any 2011.

És per això que l'Ajuntament de Barcelona té per objectiu assolir els 308 quilòmetres de carril bici el 2018, la qual cosa suposa un increment del 165% respecte al punt de partida de la mesura de l'Estratègia de la Bicicleta 2015 (que parteix d'una xarxa de 116 quilòmetres). D'aquesta manera, el 2018, el 95% de la població de la ciutat disposarà de, almenys, un carril bici a 300 metres de distància del seu domicili.

Per aquest motiu, es preveu efectuar prop de 130 actuacions en carrers i ubicacions per aconseguir el desplegament total de la xarxa de carrils bici.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres