El projecte de la Costanera Central representa un repte d'obra civil: convertir el traçat en l'autopista subterrània més llarga del món.

Informació general

Data (any): 2014 - 2016 

Client: OHL 

Ubicació: Chile 

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain 

Parleu amb els nostres experts

Juan Carlos Lodos

Àrea Manager Obra Civil

Àrea Manager Obra Civil

info.spain@socotec.com

Resum del projecte

Definició de les obres necessàries per a la construcció d'una nova via exprés (una autopista urbana) que uneix el centre de Santiago amb la ruta G-25 (la carretera de Maipo), al sud-est.

Costanera Central, estudis fase II

Detalls del projecte

En el marc del projecte s'ha realitzat els estudis corresponents a:

 • Cartografia i topografia.
 • Traçat i estudi de la tipologia d'interseccions i enllaços.
 • Moviment de terres.
 • Paviments i voreres.
 • Climatologia, hidrologia i drenatge.
 • Seguiment de la campanya geotècnica.
 • Planejament i integració urbana.
 • Estudi de l'organització i desenvolupament de l'obra.
 • Senyalització, abalisament i barreres viàries; anàlisi de seguretat viària.
 • Serveis afectats.
 • Expropiacions.
 • Pressupostos de les obres.

A més, es va coordinar i liderar la relació amb el client i les administracions implicades en l'estudi.

El disseny es basa en dues calçades independents de tres carrils cadascuna.

Del total, 20 km estan previstos sota terra.

El projecte suposa una important coordinació amb altres grans infraestructures de la ciutat (metro L2, L4, L6, Zanjón de l’Aguada, clavegueram interceptor de l’Aguada, Parc de l'Aguada) i una trama urbana consolidada.

Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacte

Contacta amb nosaltres
info.spain@socotec.com