A SOCOTEC hem dut a terme el projecte i direcció d'obra del carril bus-VAO que uneix la ciutat de Barcelona amb Montcada i Reixac.

Informació general

Data (any): 2008 - 2012

Client: Tabassa

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

El projecte defineix, justifica i valora les obres necessàries per a l'ampliació de la calçada de la B-23 sentit Barcelona per a la implementació d'un carril bus, des de la seva connexió amb l'autovia A-2 fins a la intersecció de l'avinguda Diagonal de Barcelona amb l'avinguda Albert Bastardas a la ciutat de Barcelona.

Bus-VAO de Ripollet

Detalls del projecte

Característiques del projecte:

 • Ampliació de la calçada.
 • Disseny de l'ampliació de la superfície.
 • Disseny i realització de la campanya geotècnica.
 • Disseny de l'ampliació de les estructures.
 • Disseny del drenatge de la mitjana.
 • Disseny de la reposició dels serveis afectats.
 • Disseny de la senyalització, abalisament i defenses.
 • Disseny de la posada a zero.
 • Disseny de les mesures correctores d'impacte ambiental.
 • Disseny de monitoratge i auscultació.
 • Organització de les obres.

El projecte defineix, justifica i valora les obres necessàries per a l'ampliació de la calçada de la B-23 sentit Barcelona per a la implementació d'un carril bus, des de la seva connexió amb l'autovia A-2 fins a la intersecció de l'avinguda Diagonal de Barcelona amb l'avinguda Albert Bastardas a la ciutat de Barcelona, d’una longitud de 8.616,385 m.

El carril es projecta sense segregació física amb el trànsit del mateix sentit, la qual cosa permet l'accés en qualsevol punt al llarg de tot el recorregut per part del transport públic.

A l'avinguda Diagonal, també s'actua a la calçada en sentit sortida de Barcelona, ampliant la calçada i reposant la vorera.

L'ampliació de la calçada suposa l'ampliació per l'interior de 7 estructures (cinc d'elles són ponts de bigues i les altres dues són ponts integrals). Totes les ampliacions es realitzen mantenint la tipologia de l'estructura.

Aquesta ampliació també implica la implantació del drenatge longitudinal de la mitjana, així com dels serveis que discorren (la xarxa del Servei Català de Trànsit). La gran majoria dels serveis passen pels passos inferiors existents, però també caldrà protegir els serveis que creuen verticalment el peu del terraplè.

El carril bus se senyalitza mitjançant senyalització horitzontal i panell d'informació variable (PIV). Aquests panells se situen en noves banderoles dissenyades amb aquesta finalitat o es col·loquen en els pòrtics existents del Servei Català de Trànsit.

El projecte contempla la pavimentació de tota la calçada sentit Barcelona.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres