asesoria-control-explotacion-mantenimiento-instalaciones-aguas-residuales

Assessoria, control d'explotació i manteniment d'instal·lacions d'aigües residuals

Oferim als nostres clients assessorament, control d'explotació i manteniment d'instal·lacions d'aigües residuals.

Informació general

Data (any): 2010 - 2011

Client: Agència Catalana del Aigua

Ubicació: Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Els serveis realitzats han consistit en l'assessorament tècnic a l'Agència Catalana de l'Aigua de la gestió que les empreses explotadores realitzen als sistemes de sanejament (estacions depuradores, estacions de bombament i xarxa de clavegueram) de la zona de Girona.

Manteniment d'instal·lacions d'aigües residuals

Detalls del projecte

Aquest assessorament s'ha basat en la identificació, seguiment i control de les diferents unitats que constitueixen els sistemes de sanejament, així com la proposta de millores de les instal·lacions actuals.

Les nostres accions:

 • 63 estacions depuradores d'aigua residual
 • 198 estacions de bombament d'aigües residuals
 • 20 canonades d'aigües residuals
 • 15,455 km canonades d'aigües residuals
 • 464,56 km de col·lectors
 • Cabal tractat el 2010: 70.905.995,31 m³
 • Població del servei prestat: 590.711
 • Dissenyat per a una població equivalent a 1.925.151 habitants

 • Control dels processos biològics de les EDARs
 • Inspecció i comprovació del manteniment que es realitza als equips instal·lats
 • Identificació de sistemes de xarxes de clavegueram
 • Anàlisi de les millores a executar les instal·lacions de sanejament

instalaciones-aguas-residuales

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres