Ampliació de l'andana direcció Sarrià de l'estació de Provença de FGC.

Informació general

Data (any): 2016 - 2019

Client: Infraestructures.cat 

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: SOCOTEC

Parleu amb els nostres experts

Oscar Bustos

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Director Obres de Barcelona - Infraestructures del Transport

Resum del projecte

L'estació de Provença de FGC és la segona estació més utilitzada de la xarxa de FGC amb més de 4.500 usuaris en hora punta, i es va ampliar el 2019 per millorar l'accessibilitat, la capacitat i la seguretat. L'ampliació de l'andana va augmentar el seu ample de 3 a 8 metres i es van construir dues sortides d'emergència. L'estació va ser la primera a incorporar mampares entre l'andana i els trens per evitar caigudes.

Detalls del projecte

Per connectar la galeria amb l'andana, va ser necessari foradar una paret de 30 metres de llarg. Per a això, es van reforçar les estructures des de la superfície. L'obra va costar uns 8 milions d'euros i va tenir un impacte mínim en les línies de metro.

Supervisió de l'execució de les obres

SOCOTEC, com a part de la UTE responsable de l'obra, va supervisar el compliment del projecte, els terminis i la qualitat. Es van dur a terme proves d'auscultació i inspecció dels túnels, la galeria i l'entorn urbà.

BIM PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA

Integració del BIM control en temps real de la direcció d'obra

La integració del BIM en la direcció d'obra va permetre utilitzar la metodologia Building Information Modeling (BIM) per modelar l'ampliació de l'andana a Revit. Els beneficis de BIM en aquest projecte van ser:

 • Millor comprensió de la complexa geometria: el model BIM va permetre als tècnics comprendre millor la geometria del projecte, la qual cosa va facilitar la detecció de zones singulars i interferències.
 • Planificació i coordinació més eficients: el model BIM va facilitar la planificació i coordinació de les obres, ja que va permetre als diferents agents implicats visualitzar el projecte en un entorn 3D.
 • Associació de documentació i dades: el model BIM va permetre associar documentació i dades al projecte, la qual cosa en va facilitar el seguiment i gestió.
 • Més col·laboració: el model BIM va promoure la col·laboració entre els diferents agents implicats en el projecte, ja que va permetre compartir informació i treballar de forma conjunta.

La integració del BIM en la direcció d'obra va permetre utilitzar la metodologia Building Information Modeling (BIM) per modelar l'ampliació de l'andana a Revit. Els beneficis de BIM en aquest projecte van ser:

 • Millor comprensió de la complexa geometria: el model BIM va permetre als tècnics comprendre millor la geometria del projecte, la qual cosa va facilitar la detecció de zones singulars i interferències.
 • Planificació i coordinació més eficients: el model BIM va facilitar la planificació i coordinació de les obres, ja que va permetre als diferents agents implicats visualitzar el projecte en un entorn 3D.
 • Associació de documentació i dades: el model BIM va permetre associar documentació i dades al projecte, la qual cosa en va facilitar el seguiment i gestió.
 • Més col·laboració: el model BIM va promoure la col·laboració entre els diferents agents implicats en el projecte, ja que va permetre compartir informació i treballar de forma conjunta.

Actuacions acomplertes

 • Demolició de la coberta i del mur pantalla existent entre vestíbul i pou: per a la construcció d'un nou vestíbul i un ascensor.
 • Construcció d'un pou addicional per ubicar l'ascensor vestíbul-andana: per millorar l'accessibilitat.
 • Demolició del mur de micropilots existent del pou: per a la construcció d'un nou túnel de connexió amb l'andana.
 • Excavació del túnel en una mina sota edificis i adjacent a l'estació: per a la construcció del nou túnel de connexió amb l'andana.
 • Obertures al capcer per a connexió amb l'andana existent: per a la connexió del nou túnel amb l'andana existent.
 • Excavació d'un recinte entre les noves pantalles de micropilots i les pantalles existents de FGC i l'intercanviador amb el Metro de Barcelona: per a la segregació del col·lector de BCASA de la ruta d'evacuació.
 • Auscultació (monitoratge de moviments) i inspecció dels túnels de la línia 5 del metro i de l'estació de Provença de FGC, i de la mateixa galeria de l'andana, així com dels pous, edificacions i col·lectors de l'entorn urbà de l'actuació.

Model BIM

Model d'eixos i nivells: per definir la geometria del projecte.

 

Model de coordenades en UTM: per situar el projecte a l'entorn.

 

Model de l'entorn: per representar els edificis existents (LOD 100).

 

Model de l'estació preexistent: per caracteritzar l'estat actual (LOD 200).

 

Model de la galeria: per representar l'estructura i els elements de construcció (LOD350/400).

Model d'auscultació per representar els instruments i aparells instal·lats. I en les propietats d'aquests s'inclou un vincle d'accés directe a les gràfiques d'auscultació, que s'actualitzen de forma contínua.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres