Estem realitzant inspeccions periòdiques de canonades d'acord amb API Std 570 per a canonades d'acer al carboni i acer inoxidable aèries i subterrànies.

Informació general

Data (any): 2016 – en curs

Client: Terminales Portuarias S.L. 

Ubicació: Barcelona, Tarragona, Bilbao, València - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Inspeccions periòdiques de canonades d'acord amb l'API Std 570 per a canonades d'acer al carboni i acer inoxidable aèries i subterrànies. Les inspeccions es duen a terme mitjançant assajos no destructius adequats a les possibles patologies d'acord amb la norma de referència, incloent-hi canonades, soldadura, instrumentació i brides. S'analitzen les dades i es recomanen les accions o reparacions necessàries per garantir l'estanquitat i establir plans i períodes d'inspecció, amb l'objectiu de garantir activitats de manteniment preventiu i predictiu adequades i fonamentades.

Inspecció de canonades

Detalls del projecte

Inspeccions periòdiques de les seccions de canonada corresponents als atracaments (exteriors de la planta) i les situades a l'interior de la planta, incloses les fosses de bombes. Aquestes inspeccions es porten a cap d'acord amb les normes i pràctiques recomanades de l'AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE

contrato-inspeccion-tuberias

L'ABAST DELS TREBALLS

Consisteix en:

 • Inspecció visual exterior de tota la superfície, soldadures, suports, unions bridades, recobriment, etc. Prestant especial atenció a les zones inferiors, colzes i zones amb un major risc de corrosió.
 • Inspecció visual interior de totes les zones accessibles mitjançant equips d'inspecció remota.
 • Mesura de gruixos mitjançant ultrasons d'acord amb el que estableixen les normes de referència.
 • Inspecció per trams mitjançant ones guiades de llarg i curt abast per identificar i localitzar possibles avaries.
 • Verificació i caracterització d'indicacions detectades mitjançant Ultrasons Phased Array.
 • Inspecció mitjançant assajos no destructius (partícules magnètiques i/o líquids penetrants) de les soldadures.
 • En el cas de les unions bridades es fa una inspecció visual i un mostreig dels elements d'unió per analitzar si compleixen amb els criteris constructius i si presenten possibles patologies.
 • Inspecció visual exterior de tota la superfície, soldadures, suports, unions bridades, recobriment, etc. Prestant especial atenció a les zones inferiors, colzes i zones amb un major risc de corrosió.
 • Inspecció visual interior de totes les zones accessibles mitjançant equips d'inspecció remota.
 • Mesura de gruixos mitjançant ultrasons d'acord amb el que estableixen les normes de referència.
 • Inspecció per trams mitjançant ones guiades de llarg i curt abast per identificar i localitzar possibles avaries.
 • Verificació i caracterització d'indicacions detectades mitjançant Ultrasons Phased Array.
 • Inspecció mitjançant assajos no destructius (partícules magnètiques i/o líquids penetrants) de les soldadures.
 • En el cas de les unions bridades es fa una inspecció visual i un mostreig dels elements d'unió per analitzar si compleixen amb els criteris constructius i si presenten possibles patologies.

Les inspeccions les duen a terme tècnics certificats com a Nivell 2 en les metodologies d'inspecció aplicables previstes a la norma UNE EN ISO 9712:2012.

Després de la inspecció, un informe és elaborat per un inspector certificat API 570, en el qual s'enumeren les observacions i les seves corresponents ubicacions juntament amb les recomanacions de reparació d'acord amb els criteris establerts a la normativa de referència. Això garanteix que les canonades es mantinguin estanques i que el client disposi de la informació necessària per a un correcte desenvolupament del manteniment preventiu i predictiu.

Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacte

Contacta amb nosaltres