SOCOTEC ha estat seleccionada per dur a terme aquesta essencial campanya geotècnica en nom del Port de Barcelona.

 

Informació general

 

Data (any): 2022

Client: Port Barcelona

Ubicació: Barcelona

Propietat fotografia: ©socotecspain, Port de Barcelona

El Port de Barcelona es troba immers en la planificació d' ampliacions i ocupacions de nous espais, i per dur a terme aquests projectes de manera segura i efectiva, resulta indispensable l' execució d' una exhaustiva campanya geotècnica. Aquesta campanya abasta tant el terreny terrestre com el marí, proporcionant respostes a interrogants clau relacionades amb la resistència del sòl, la seva capacitat portant i el seu comportament hidro-mecànic.

Parleu amb els nostres experts

Serveis de Geotècnia

Al llarg d'un període de pràcticament un any, s'ha dut a terme una exhaustiva campanya marina amb l'ús de dues plataformes marítimes Jack-Up. Aquestes plataformes han realitzat sondejos i l'obtenció de mostres, així com assajos CPTu en més de 100 punts de sondeig, assolint longituds de fins a 60 metres. Simultàniament, la campanya terrestre ha involucrat sondejos i assajos CPTu, mobilitzant fins a 4 equips de perforació i assaig, assolint profunditats de fins a 90 metres.

En paral·lel, les mostres recopilades s'han sotmès a rigorosos assajos en laboratori, incloent proves d'identificació, edomètriques i triaxials. Fins ara, s'han analitzat minuciosament més de 1200 mostres, proporcionant una base sòlida de dades per informar les futures fases de disseny i implementació en les expansions planificades del Port de Barcelona.

 

 

 

Geotecnia Puerto de Barcelona

MAQUINÀRIA DE GEOTÈCNIA OF SHORE

Què és una plataforma Plataforma Jack up?

Les plataformes Jack-Up són estructures marines versàtils i fonamentals en campanyes de geotècnia marina, exercint un paper crucial en l' obtenció de dades precises per a projectes d' enginyeria en entorns aquàtics. Aquestes plataformes, conegudes per la seva capacitat per elevar-se sobre el nivell de l' aigua, ofereixen una plataforma estable per a l' execució d' estudis geotècnics en àrees submarines.

En campanyes de geotècnia marina, les plataformes Jack-Up són eines essencials per accedir a àrees submarines d'interès geotècnic per realitzar la perforació de testimonis, mostreig de sediments o la instal·lació d'instrumentació geotècnica.

Les plataformes Jack-Up són estructures marines versàtils i fonamentals en campanyes de geotècnia marina, exercint un paper crucial en l' obtenció de dades precises per a projectes d' enginyeria en entorns aquàtics. Aquestes plataformes, conegudes per la seva capacitat per elevar-se sobre el nivell de l' aigua, ofereixen una plataforma estable per a l' execució d' estudis geotècnics en àrees submarines.

En campanyes de geotècnia marina, les plataformes Jack-Up són eines essencials per accedir a àrees submarines d'interès geotècnic per realitzar la perforació de testimonis, mostreig de sediments o la instal·lació d'instrumentació geotècnica.

SOCOTEC, experts en campanyes de Geotècnia Marina

A SOCOTEC, adoptem un enfocament personalitzat per a cada projecte, avaluant acuradament les característiques de l' entorn marí i seleccionant les tècniques més avançades i apropiades. El nostre equip d'experts geotècnics utilitza tecnologies d'avantguarda per realitzar investigacions detallades que proporcionen una visió integral de les condicions del sòl marí al Port de Barcelona.

SOCOTEC ha acumulat una sòlida trajectòria en l'execució de campanyes de Geotècnia marina, recolzada per l'exitosa implementació de nombrosos projectes al llarg dels anys. La nostra experiència abasta una varietat de contextos marins, des d'aigües costaneres fins a entorns portuaris d'alta complexitat.