Geotecnia placas solares

Informe d' avaluació i assaigs geotècnics Pull Out Testing al parc fotovoltaic Circinus Solar

Informació general:

 

  • Data (any): 2024
  • Client: Grup Solaria
  • Ubicació: Mansilla de las Mulas, León (Espanya)
  • Propietat fotografia: ©socotecspain

Grup Solaria ha comptat amb l'experiència en geotècnia per a parcs fotovoltaics de SOCOTEC per a la seva nova planta al municipi de Mansilla de las Mulas, León, Espanya. Aquesta planta fotovoltaica d'aproximadament 50 MW, abasta una extensió de 137,45 hectàrees i té una inversió de més de 27 milions d'euros.

L'estudi geotècnic va comprendre una avaluació completa del terreny, incloent sondejos, penetròmetres, assajos de resistivitat elèctrica i tèrmica, així com proves de Pull-Out Testing (POT). Aquestes anàlisis van ser crucials per definir la viabilitat de l' estructura projectada i garantir l' estabilitat de les plaques fotovoltaiques en diferents condicions.

Parleu amb els nostres experts

Ramón Pérez

Geòleg i Business Developer

Geòleg i Business Developer

ramon.perez@socotec.com

Prova de Extracció (Pull-Out Testing):

La prova d' extracció, també coneguda com a Pull-Out Testing, va ser fonamental en l' avaluació del comportament dels perfils utilitzats en les estructures de suport de taules o panells fotovoltaics. Aquesta prova, que combina càrregues laterals i de compressió/extracció, va permetre determinar com es comportarien els perfils en diverses condicions de terreny. Mitjançant l' aplicació de forces determinades i creixents, es van avaluar les deformacions verticals i horitzontals, utilitzant un micròmetre per al seu mesurament. Aquestes dades van ser essencials per garantir que l'estructura proposada complia amb els requisits necessaris de resistència i estabilitat.

 

Geotecnia placas solares

GEOTÈCNIA

Desplegament i Desplaçament de Maquinària

El desplegament de maquinària va ser una part crucial del projecte, involucrant equips especialitzats com maquinària de sondeig, penetròmetres dinàmics, maquinària fincadora i retroexcavadores. A més, es van emprar eines de mesurament d'esforços i desplaçaments en perfils, com dinamòmetres i comparadors, per assegurar la precisió en els mesuraments realitzats durant tot el procés.

El desplegament de maquinària va ser una part crucial del projecte, involucrant equips especialitzats com maquinària de sondeig, penetròmetres dinàmics, maquinària fincadora i retroexcavadores. A més, es van emprar eines de mesurament d'esforços i desplaçaments en perfils, com dinamòmetres i comparadors, per assegurar la precisió en els mesuraments realitzats durant tot el procés.

L'èxit del projecte Circinus Solar va ser possible gràcies a la meticulosa planificació, l'ús de tecnologia avançada i l'experiència de l'equip tècnic de SOCOTEC en l'execució d'estudis geotècnics especialitzats en parcs fotovoltaics. SOCOTEC proporciona solucions efectives i segures en el camp de la geotècnia per a projectes d'energia renovable de gran escala.

Vols saber més sobre els nostres serveis de Geotècnia? Contacte

Contact Us