Pavelló d'exposicions, construït a l'interior de l'edifici Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Santiago Calatrava.

Informació general

Nom del projecte: CaixaForum València

Data (any): 2019-2021

Client: Caixabank

Ubicació: València - Espanya

Propietat fotografia: fotògraf José Hevia © Enric Ruiz Geli / Cloud 9

 

Resum del projecte

Pavelló d'exposicions, construït a l'interior de l'edifici Àgora. Aquest va ser dissenyat per l'estudi Santiago Calatrava S.A. Architects and Engineers. Se situa en el teixit urbà de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, entre l'Oceanogràfic i el pont de la Serreria.

Té una superfície total de 8.000 m² aproximadament. Les obres a realitzar no comporten cap modificació de l'ús de l'edifici ni la seva parcel·la destinada a Dotació i Terciari. Els nous pavellons acolliran activitats culturals paral·leles als usos complementaris d'aquesta activitat.

Parleu amb els nostres experts

Blanca Boira

M. Architect Team Leader

M. Architect Team Leader

info.spain@socotec.com

Detalls del projecte

L'edifici suposa un disseny d'avantguarda per a la ciutat de València de l'estudi CLOUD-9, en col·laboració amb SOCOTEC com a encarregat de l'enginyeria estructural des de les idees inicials del concepte. Els diferents pavellons es van elaborar amb diferents materials en cadascun d'ells.

En el disseny s'incorporen els conceptes de baix impacte en petjada de carboni, així com la circularitat, buscant un disseny de zero carboni, partint des de l'elecció dels materials i arribant a implementar estratègies bioclimàtiques correctes.

La zona administrativa se situa a la zona on la planta soterrània se superposa amb l'estructura de l'Àgora. L'estructura de suport serà de fusta contralaminada formant una sèrie d'estructures tipus bolet, amb tres pilars centrals i voladissos que s'entrellacen per arribar a formar la superfície total. Es dissenya una estructura de fusta formada per un entramat de bigues d’aresta de secció variable que van de l'extrem del voladís a la base del pilar d'una forma orgànica. Aquesta estructura es dotarà de la rigidesa necessària per minimitzar deformacions a llarg termini.

La zona d'exposicions se situa a la part central de l'edifici i ocupa una superfície d'uns 1.500 m² desenvolupada en dues plantes. L'estructura d'aquesta zona és metàl·lica formant una retícula d'uns 15 metres que es distorsiona lleugerament en zones puntuals per salvar els elements singulars de la planta, com pot ser el canal o els calaixos d'instal·lacions.

La zona infantil en forma de núvol es preveu com una estructura metàl·lica formada per encavallades d'important aresta suportant voladissos en ambdós sentits suportats per un conjunt d'elements centrals com suports que albergaran en el seu interior l'escala i rampes d'accés.

L'estructura del restaurant es projecta mitjançant una estructura metàl·lica i un forjat col·laborant situat en un dels laterals de la zona expositiva. Es preveu una estructura de llums menors per intentar evitar el reforç de la solera.

L'auditori està format per tres elements; l'escenari, format per una estructura metàl·lica amb un forjat col·laborant amb ús a la planta superior com a sala VIP, els tancaments de la platea formats per una estructura metàl·lica en perímetre i una coberta lleugera sense forjat formada per una estructura metàl·lica i de cables. El tancament de la coberta s'ha previst amb elements lleugers de teles acústiques i tèrmiques.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres
info.spain@socotec.com