campana-geotecnica-terminal-contenedores-muelle-puerto-barcelona

Campanya geotècnica per a la Terminal de contenidors al moll sud del Port de Barcelona

Hem realitzat la campanya geotècnica per a l'ampliació de la Terminal de contenidors del moll sud del Port de Barcelona.

Informació general

Data (any): febrer 2018 - juny 2018

Client: Terminal de contenidors de Barcelona SL 

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Terminal del Port de Barcelona

Detalls del projecte

Realització de la campanya geotècnica per a l'ampliació de la Terminal de contenidors del moll sud del Port de Barcelona.

Els treballs de camp fets durant la campanya van constar de:

  • Obertura de fosses d'assaig manuals i mecàniques  per a la testificació "in situ" i posteriors assajos de laboratori.
  • Perforació de 976 metres lineals de sondejos amb extracció contínua de mostres i 174 metres lineals de perforació del nucli.
  • Realització de 708 ml d'assaigs CPTU amb els seus corresponents assaigs de dissipació de pressions intersticials.
  • 204 assajos de DMT (dilatòmetre de Marchetti).
  • Assaigs de laboratori sobre les mostres de sòls (anàlisi granulomètrica, determinació dels límits d'Atterberg, densitat seca, determinació de la humitat, pes específic de partícules, densitat màxima i mínima).
  • Anàlisis químiques de continguts en sulfats, contingut en clorurs, contingut en matèria orgànica.
  • Assaigs triaxials no consolidats i sense drenatge UU.
  • Assaigs de trencament a compressió simple en provetes de sòls.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres