SOCOTEC està portant a terme la inspecció periòdica de tancs d'acord a API Std 653 en tancs aeris i enterrats d'acer al carboni i inoxidable.

Informació general

Data (any): 2016 – en curs

Client: Terminales Portuarias S.L. 

Ubicació: Barcelona, Tarragona, Bilbao, València - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Inspecció periòdica de tancs d'acord amb API Std 653 en tancs aeris i enterrats d'acer al carboni i inoxidable. Les inspeccions es realitzen mitjançant l'aplicació d'assajos no destructius adequats a les patologies previstes segons normativa de referència, entre d'altres, a les diferents parts del tanc (fons, envolupant i sostre) tubuladures, soldadures, instrumentació, etc. L'anàlisi de les dades permet recomanar les reparacions i accions necessàries per garantir l'estanquitat i establir plans i períodes d'inspecció; essent l'objectiu dels treballs executats el correcte i fonamentat desenvolupament del manteniment preventiu i predictiu.

Inspecció de dipòsits d'emmagatzematge

Detalls del projecte

Inspecció exterior i interior de dipòsits d'emmagatzematge d'acord amb les normatives aplicables (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, EMMUA, etc.). L'abast d'aquestes inspeccions consisteixen en:

 

Inspecció del fons:

 • Inspecció visual del 100% de les xapes i soldadures del fons del tanc incloent unió, fons – envolupant.
 • Inspecció mitjançant partícules magnètiques, líquids penetrants i/o caixa de buit del 100% de les soldadures.
 • Inspecció mitjançant equip Magnetic Flux Leakage (MFL) i/o Hand Scan MFL en el 100% del fons del tanc.
 • Verificació d'indicacions detectades per equip MFL mitjançant Ultrasons Phased Array.
 • Mesurament de gruixos mitjançant ultrasons.

Inspecció envolupant:

 • Inspecció visual del 100% de les xapes i soldadures accessibles de l'envolupant.
 • Mesurament de gruixos mitjançant equip d'ultrasons embarcat en crawler magnètic.
 • Inspecció mitjançant partícules magnètiques i / líquids penetrants en soldadures accessibles.

Sostre:

 • Inspecció visual 100% de la superfície.
 • Mesurament de gruixos mitjançant ultrasons.
 • Inspecció de soldadures mitjançant partícules magnètiques i / o líquids penetrants.

Les inspeccions són realitzades per tècnics certificats com a Nivell 2 en les metodologies d'inspecció aplicables segons UNE EN ISO 9712: 2012.

Posteriorment a la inspecció es redacta informe per part de l'inspector certificat API 653, en el qual s'identifiquen i localitzen les observacions així com s'indiquen les recomanacions de reparació d'acord amb els criteris de les normatives de referència, garantint així l'estanquitat del tanc i proporcionant informació per al correcte desenvolupament del manteniment preventiu i predictiu.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres