Portem a terme els serveis d'instal·lació d'instrumentació geotècnica, estructural i topogràfica de la presa de Sant Ponç.

Informació general

Data (any): març 2019 - agost 2019

Client: Lleida - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Dipòsit de Sant Ponç

Detalls del projecte

L'objecte del contracte és la prestació de serveis professionals per a la instal·lació d'instrumentació geotècnica, estructural i topogràfica per garantir la seguretat de les obres i per augmentar la vigilància i seguretat de la presa.

Els treballs han consistit en les actuacions següents:

  • Subministrament i instal·lació de sistema de centralització per a automatització de lectures dels piezòmetres de corda vibrant instal·lats.
  • Subministrament i instal·lació de prismes topogràfics per al control de deformacions del cos de la presa.
  • Subministrament i instal·lació de bases clinomètriques per al control de rotació del cos de la presa.
  • Subministrament i instal·lació de piezòmetres de corda vibrant per al control de subpressions.
  • Subministrament i instal·lació de mesuradors de cabal per a control de filtracions.
  • Subministrament, instal·lació i posada en marxa de sistema de control de vibracions amb acceleròmetres triaxials.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres