Direcció d'obra de la variant i control de qualitat del projecte constructiu del nou traçat de les carreteres C-63 i N-141e a Anglès.

Informació general

Data (any): abril 2021 - en curs

Client: Infraestructures.cat 

Ubicació: Girona - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

L'objectiu d'aquest projecte és definir i valorar les obres necessàries per construir un nou tram de les carreteres C-63 (eix Selva-Garrotxa) i N-141e, amb una longitud total de 3,08 km. El projecte es compon de:

 • Nou enllaç sud que connecta la travessia d'Anglès, la C-63, el cementiri d'Anglès i altres camins de la zona amb la nova carretera.
 • Túnel d'Anglès, de 486 metres de longitud, que es perforarà segons el nou mètode austríac d'excavació.
 • Nova connexió amb l'N-141 Olot - Girona, on s'ha projectat l'enllaç nord, consistent en una rotonda a nivell que també serveix per accedir al nucli d'Anglès.
 • Pas sota carretera del camí existent a can Planes.

S'han prestat serveis d'assistència tècnica de control de qualitat durant l'execució de les obres de condicionament. Com a part d'aquests serveis, s'han dut a terme assaigs de sòls tant en els materials existents com en els materials aportats per a la construcció dels nous vials de connexió de la variant d'Anglès. Així mateix, s'han realitzat assajos de compactació "in situ" utilitzant el mètode del densímetre nuclear i plaques de càrrega.

Durant l'execució dels més de 400 ml de túnel, hem realitzat assajos sobre el formigó fresc projectat:

 • Provetes de formigó fresc.
 • Projectat sobre arteses i posterior extracció de testimonis per a assajos de resistència a compressió.
 • Continguts en fibres.
 • Comprovació dels gruixos del projectat.

En la fase final d'obra es realitzaran assaigs sobre les mescles bituminoses en calent:

 • Confecció de provetes a laboratori.
 • Densitat aparent i densitat màxima.
 • Contingut de buits.
 • Sensibilitat a l'aigua.
 • Extracció de testimonis "in situ" per a la comprovació dels gruixos de les diferents capes.

Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacte

Contacta amb nosaltres