Realitzem control de qualitat a les obres de millora general de la carretera C-37 al tram Vilafranca del Penedès - Vilanova del Camí – Manresa.

Informació general

Data (any): 2021- En curs

Client: DRAGADOS SA 

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Jorge Toledano

Sales Development - Laboratoris d'Assaigs

Sales Development - Laboratoris d'Assaigs

Xavier Gallart

Area Manager Testing, Geotechnics & Inspections

Area Manager Testing, Geotechnics & Inspections

Detalls del projecte

Durant el projecte de condicionament de la carretera C-15 i C-37 des de Vilanova del Camí a Manresa, hem tingut la possibilitat de prestar els nostres serveis de control de qualitat en l'execució de vials per augmentar la capacitat de la carretera en diferents punts.

Hem pogut realitzar assajos de sòls, formigó i mescles bituminoses en calent. Els principals serveis que es prestem són els següents:

  • Assaigs d'identificació completa tant de sòls com de llast.
  • Comprovació de la compactació del terreny "in situ" mitjançant el mètode del densímetre nuclear i execució de plaques de càrrega.
  • Confecció de provetes de formigó fresc.
  • Assaigs de cross-hole per determinar la integritat estructural del formigó en els pilots executats.
  • Assaigs sobre mescles bituminoses (confecció de provetes, densitat aparent i màxima, sensibilitat a l'aigua i contingut de buits).
  • Assaigs.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres