inspeccion-puente-movil-puerto-tarragona

Assistència tècnica per a la inspecció de la soldadura de la coberta metàl·lica del pont mòbil del port de Tarragona

 

Informació general

Data (any): 2020-2021

Client: Port de Tarragona 

Ubicació: Tarragona - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Servei d'assistència tècnica per a la inspecció de les soldadures mitjançant assaigs no destructius de la coberta metàl·lica del pont mòbil del port de Tarragona. Consisteix a fer el seguiment i l'assistència tècnica així com els treballs d'inspecció per conèixer l'estat real actual de les soldadures del tauler metàl·lic del pont mòbil, per caracteritzar les patologies presents en l'estructura i avaluar l'afectació i el risc sobre la integritat estructural i definir reparacions a executar.

Pont mòbil del port de Tarragona

Detalls del projecte

L'objecte és l'assistència tècnica i prestació de serveis d'inspecció de les soldadures del tauler metàl·lic del pont mòbil del port de Tarragona. L'abast d'aquests treballs es compon dels apartats següents:

Campanya d'inspeccions físiques (obtenció de dades) per determinar l'estat de les soldadures del tauler metàl·lic del pont mòbil.

La campanya d'inspeccions físiques consta de:

  • Inspecció mitjançant assaigs no destructius detallada de les soldadures que són susceptibles d'haver patit dany per fatiga o de ser-ne causants.
  • Inspecció per determinar el gruix restant dels elements d'acer de la coberta en aquelles zones on es detectin signes clars de corrosió.
  • Inspecció interior dels alvèols esquerdats que han arribat la capa de trànsit.
  • Adquisició de mostres d'elements metàl·lics per caracteritzar la classe d'execució de l'acer.

Treball de gabinet/ oficina tècnica per presentar en el format que requereixi l'APT, la informació obtinguda durant les inspeccions:

  • Resultats,
  • Definició indicadors,
  • Plànols que reflecteixin les dades obtingudes en inspeccions,
  • Etc.

Els treballs d'inspecció són realitzats per tècnics qualificats de nivell II d'acord amb UNE EN ISO 9712:2012 i coordinats i supervisats per un tècnic qualificat de nivell III segons la normativa esmentada.

Vols saber més sobre els nostres projectes?
Contacte

Contacta amb nosaltres