servicio-inspecciones-tanques-nuclear-asco

Contracte corresponent al servei d'inspeccions en tancs no classe a la central nuclear d'Ascó

Realitzem la inspecció visual i mesurament de gruixos interior de dipòsits mitjançant ROV submarí a la central nuclear d'Ascó.

Informació general

Data (any): 2020 – en curs

Client: Associació nuclear d'Ascó-Vandellòs II  

Ubicació: Tarragona, Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Inspecció visual i mesura del gruix interior de tancs mitjançant ROV submarí (Model: Sibiu Pro) segons els procediments d'inspecció del client. Per a la verificació de l'estat dels recobriments i revestiments, així com la caracterització dels mecanismes d'envelliment.

Central nuclear

Detalls del projecte

Inspecció visual interior de dipòsits mitjançant equip ROV submarí d'acord amb programes de gestió de vida del client. Es descriu a continuació l'abast de les inspeccions.

  • Detecció i localització de picades, corrosió general, corrosió microbiològica, despreniments, embrutiment i fallades locals o generals de recobriment interior. Inspeccionant el 100% de les superfícies prestant especial atenció als indicis de discontinuïtat d'imprimació que deixin el material base o soldadures desprotegides, com podrien ser bòfegues, fissuració, descamació, pelat, delaminació, escrostonaments, etc.

Complementàriament a la inspecció visual en aquelles zones on s'han detectat punts de degradació durant la inspecció visual o amb finalitats de seguiment, a partir de l'última inspecció realitzada, es realitzen mesuraments de gruixos mitjançant equips d'ultrasons acoblats al ROV per caracteritzar possibles patologies i determinar-ne l'evolució.

Posteriorment s'analitzen els resultats obtinguts respecte a l'històric i així determinar l'evolució de l'estat dels dipòsits.

L'equip tècnic està compost per pilot, observador i responsable d'equip sent tots ells tècnics certificats en les metodologies a aplicar d'acord amb UNE EN ISO 9712:2012.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres