eje-conexion-aeropuerto-bcn

Redacció del projecte de l'eix viari de connexió entre terminals: aeroport Barcelona

A SOCOTEC hem realitzat el projecte de l'eix viari de les terminals de l'aeroport de Barcelona.

Informació general

Data (any): 2008

Client: AENA

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: Gettyimages i ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Juan Carlos Lodos

Àrea Manager Obra Civil

Àrea Manager Obra Civil

info.spain@socotec.com

Resum del projecte

Redacció del projecte constructiu (memòria, annexos, plec de condicions i pressupost) per a la completa definició de les actuacions.

S'han dut a terme els estudis pertinents i és s'han redactat els informes corresponents.

Detalls del Projecte

Aquest projecte va abastar la construcció d'un vial que connectés l'accés de vehicles des de fora de l'aeroport a les seves terminals actuals, proporcionant accés als edificis terminals i aparcament. L'objectiu era establir rutes específiques per als vehicles de passatgers que es dirigissin als edificis terminals, habilitant espais per a pujada i sortida dels cotxes aparcats i completar el seu trajecte fins a les terminals a peu. La ruta creada proporciona les connexions necessàries per arribar a la carretera principal d'accés a l'aeroport així com a la parada de taxis. La solució escollida va tenir en compte que el tren situat a prop de l'aeroport continuaria operant durant tot el procés, fins a la seva eventual substitució pel nou disseny de la direcció general de Rodalies, actualment en fase de projecte. El projecte també incloïa dos ponts que creuaven el nivell superior de la carretera general en els dos sentits de la marxa. També incloïa la urbanització d'un tram d'aquest camí que havia quedat en desús amb l'entrada en servei de l'actual carretera d'accés a l'aeroport.

Els treballs a fer comprenen la redacció d'un projecte complet i visat.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres
info.spain@socotec.com