A SOCOTEC hem treballat en el projecte d'urbanització de la ronda de Dalt, una de les infraestructures viàries més importants de la ciutat de Barcelona.

Informació general

Data (any): 2006

Client: Bagursa

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

El contracte ha consistit en la redacció del projecte d'urbanització de l'àmbit de la M.P.G.M. delimitat per la ronda de Dalt, l'avinguda Meridiana i la carretera de Ribes, donant lloc a un pressupost d'execució de les obres de 5.469.277,34 euros, impostos exclosos.

Detalls del projecte

El projecte ha consistit en la definició d'aquelles obres necessàries per a la construcció d'una nova carretera de connexió del lateral de la ronda de Dalt sentit Llobregat amb la Meridiana sentit Girona i la pacificació del trànsit a la carretera de Ribes en el tram que discorre entre el carrer Turó de la Trinitat i l'avinguda Meridiana.

La carretera consta d'uns 650 metres de longitud que discorre paral·lela a l'av. Meridiana, costat mar. Amb aquesta actuació el tram de carretera de Ribes entre el carrer Turó de la Trinitat i l'Av. Meridiana quedarà per a un ús restringit tan sols a veïns i autobusos.

El primer tram de l'actuació se situa paral·lel a la ronda de Dalt i consisteix en l'ampliació d'un carril més de la calçada lateral i la construcció d'una vorera de 8 metres.

El segon tram és el que discorre paral·lel a l'av. Meridiana i té una longitud de 450 m. Dins d'aquest tram s'inclou un pas inferior d'uns 85 metres de longitud per creuar el ramal de sortida de l'av. de Meridiana cap a la carretera de Ribes. A la sortida del pas inferior s'inicia una rampa del 7% que acaba a l'altura de l'avinguda Meridiana.

A més de la construcció pròpia de la nova carretera, l'actuació es completa amb les reposicions necessàries així com la urbanització de la nova vorera de la ronda de Dalt amb tots els elements urbans corresponents. Les estructures principals de la carretera estan formades per murs de contenció de terres de dimensions variables; un túnel a causa de l'encreuament de dos vials a diferent nivell amb una amplada interior de 7,20 m; i pantalles de 100 cm, 80 cm i 60 cm amb voladissos de 8 m, 6,5 m i 4,5 m respectivament.

També s'ha previst l'apuntalament de dos pilars metàl·lics de la passarel·la existent que es veien afectats pel tram de túnel de nova construcció.

proyecto-urbanizacion-ronda-dalt-barcelona

ELS NOSTRES

Projectes de construcció

Dins del projecte constructiu s'han realitzat els corresponents estudis i redacció dels corresponents informes:

 • Topografia,
 • Traçat,
 • Geologia i geotècnia,
 • Ferms i paviments,
 • Estructures, murs i túnels,
 • Enllumenat públic,
 • Drenatge i clavegueram,
 • Serveis existents,
 • Serveis afectats,
 • Accessibilitat,
 • Circulació, senyalització, semaforització, abalisament i defensa,
 • Prevenció d'incendis,
 • Estudi d'organització i desenvolupament de les obres,
 • Justificació de preus,
 • Pla de control de qualitat,
 • Estudi de seguretat i salut.

Dins del projecte constructiu s'han realitzat els corresponents estudis i redacció dels corresponents informes:

 • Topografia,
 • Traçat,
 • Geologia i geotècnia,
 • Ferms i paviments,
 • Estructures, murs i túnels,
 • Enllumenat públic,
 • Drenatge i clavegueram,
 • Serveis existents,
 • Serveis afectats,
 • Accessibilitat,
 • Circulació, senyalització, semaforització, abalisament i defensa,
 • Prevenció d'incendis,
 • Estudi d'organització i desenvolupament de les obres,
 • Justificació de preus,
 • Pla de control de qualitat,
 • Estudi de seguretat i salut.

Les principals mesures del projecte:

Accions

Capacitat

Excavació

9.692,84

Terraplè

12.305,68

Aglomerats asfàltics (mescles bituminoses en calent)

1.909,00 t

Paviment de vorera

2.672,00

Formigó estructural

2.223,03

Acer passiu/actiu

594.749,61 kg

A més, el projecte va incloure la definició necessària per a la reposició i/o implantació de diversos serveis:

Reposició per afectacions:

 • Xarxes elèctriques de mitja i baixa tensió.
 • Sistema de control de trànsit.

Implantació de noves xarxes:

 • Aigua potable.
 • Prisma elèctric.
 • Prisma de telecomunicacions.
 • Sistema de reg per a les noves plantacions.
 • Enllumenat públic.
 • Drenatge i clavegueram.

 

 

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres