El Pla director de Viana és un dels grans projectes industrials previstos a la regió de Luanda-Bengo.

Informació general

Data (any): 2013 - 2014

Client: ILI, Logística Internacional

Ubicació: Angola

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Juan Carlos Lodos

Àrea Manager Obra Civil

Àrea Manager Obra Civil

info.spain@socotec.com

Resum del projecte

Projecte d'elaboració del Pla director de la reserva industrial de Viana a la zona especial econòmica de ZEE Luanda-Bengo.

  Detalls del projecte

  En tractar-se de la major àrea industrial d'Angola, s'ha fet un treball detallat de la mobilitat urbana, incloent-hi el trànsit intern, d'accessos i de trànsit, dissenyant la xarxa viària principal fins a l'accés a cada lloc. S'ha introduït una xarxa ferroviària, amb línies exclusives per a mercaderies i d'ús mixt, per satisfer la demanda futura de transport de mercaderies i passatgers. Complementant aquest sistema de mobilitat s'ha creat el sistema logístic de tota aquesta àrea industrial, amb la creació d'un port sec intermodal i parcs logístics estratègicament localitzats.

  Amb l'objectiu de convertir aquesta àrea industrial en atractiva i avantguardista, s'han proposat zones per a formació i educació, àrees comercials i de lleure, zones per a activitats terciàries, zones residencials i àrees de salut.

  Els objectius marc del Pla director ZEE Luanda-Bengo són:

  • Millorar la qualitat ambiental, les condicions de vida, l'estímul i motivació del treball en un sector destinat, prioritàriament, al desenvolupament d'activitats econòmiques.
  • Promoure una millor arquitectura i l'habilitat del sector per facilitar millors condicions de treball i de benestar, reduint l'estrès físic i psicològic dels usuaris.
  • Per adaptar-se a les noves exigències de flexibilitat del sistema socioproductiu "de" i "en" la producció (ajustos constants en els productes, els processos i el volum de fabricació) reconciliar-la amb les exigències de les condicions de treball.
  • Atendre les diverses demandes empresarials respecte de la necessitat d'espais coherents amb les economies d'aglomeració, especialització, diversificació o communiting, essent eficients en el balanç econòmic de la inversió per a la creació dels sectors.
  • En definitiva, elaborar un Pla director d'un sector d'activitat productiva i una nova centralitat des de noves perspectives socials, tècniques, funcionals, econòmiques, ambientals, paisatgístiques, i alhora incrementar el valor de l'urbanisme del sector de la ZEE en la gestió sostenible del territori.

  Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

  Contacta amb nosaltres
  info.spain@socotec.com