Hem participat en l'estudi informatiu del nou tram de la variant de Vic a Olot.

 

Informació general

Data (any): 2019 – en curs

Client: Infraestructures.cat

Ubicació: Olot, Girona

País: Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain i Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Juan Carlos Lodos

Àrea Manager Obra Civil

Àrea Manager Obra Civil

info.spain@socotec.com

Resum del projecte

L'objecte del contracte EI-NG-02083.3 és la prestació de serveis professionals per realitzar l'anàlisi comparativa des del punt de vista tècnic, mediambiental, social, funcional, constructiu i econòmic, de les alternatives de traçat de la nova carretera C-37.

Olot

Detalls del projecte

L'estudi EI-NG-02083.3 contempla dos trams diferenciats, un tram comú des de la boca sud del túnel de la Pinya fins a l'enllaç Olot oest inclòs i un altre tram entre aquest enllaç i la connexió amb l'A-26, en el qual es desenvolupen 4 alternatives com a proposta de solució.

Com a part de l'avaluació, es van realitzar els estudis pertinents i es van elaborar els informes corresponents:

 • Aixecament topogràfic detallat i estudi de l'estat de la carretera,
 • Estudi hidrològic,
 • Estudi complet de trànsit,
 • Estudi del drenatge,
 • Disseny de paviments,
 • Revisió del disseny geomètric existent i plànols. Seccions tipus,
 • Senyalització i il·luminació,
 • Elaboració d'un pla de monitoratge i gestió ambiental,
 • Preparació i seguiment de les mesures de seguretat,
 • Mesuraments i estimació de costos,
 • Estudi de serveis i instal·lacions afectades i expropiacions.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres
info.spain@socotec.com