proyecto-constructivo-nuevo-carril-bus-ciclista

Projecte constructiu i direcció d'obra del nou carril bus i via ciclista a la C-245

Hem realitzat el projecte constructiu i la direcció de les obres del nou carril bus i via ciclista de la carretera C-245.

Informació general

Data (any): 2017 – en curs

Client: Infraestructures.cat 

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain i Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Juan Carlos Lodos

Àrea Manager Obra Civil

Àrea Manager Obra Civil

info.spain@socotec.com

Resum del projecte

Redacció del projecte constructiu del nou carril bus i via ciclista a la carretera C-245, entre Castelldefels i Cornellà de Llobregat.

Nou projecte de construcció de carreteres

Detalls del projecte

De manera general, els criteris d'intervenció en referència al bus són:

  • En els trams de la carretera on hi ha una plataforma de 4 carrils es reconverteix la secció, passant de 2 + 2 carrils a 1 + 1 per a vehicles privats i 1 + 1 carrils específics per a bus.
  • En els trams on hi ha una plataforma de 2 carrils i hi ha espai disponible, s'amplia la calçada, passant d'1 + 1 carrils existents a 1 + 1 per a vehicles privats i 1 + 1 carrils específics per a bus.
  • A les zones on hi ha una plataforma de 2 carrils i no és possible l'ampliació de calçada a causa de les edificacions existents, es generen zones de trànsit compartit.

Es dota tot l'eix de noves marquesines, unificant el model en tot l'àmbit.

S'han projectat una nova xarxa de semàfors, així com una nova senyalització per a tot l'àmbit de projecte. També s'ha projectat la senyalització pròpia del carril bici.

Addicionalment, s'ha definit una nova xarxa d'enllumenat de tot l'eix, implantant llums amb tecnologia LED.

Es preveu la implantació d'una nova línia de busos elèctrics que uneixi els cinc municipis, i amb una freqüència elevada. Per això es projecten dues parades terminals als extrems de la línia: a Castelldefels (a la C-245 a la cruïlla amb l'avinguda 302) i Cornellà de Llobregat (a la cruïlla de la carretera d'Esplugues amb el carrer de Lluís Muntadas). En aquests punts els busos realitzaran la recàrrega elèctrica.

En referència a la implantació del carril bici aquest es projecta sobre les voreres existents, sempre bidireccional de 2,40 m d'amplada.

Per definir la nova plataforma es van seguir els criteris indicats en l'ordre d'estudi de mínima inversió i màxima compatibilitat amb el planejament existent.

Es transformen diverses places al llarg del recorregut de l'eix, creant punts singulars al llarg del recorregut del carril bus. Es tracta de grans rotondes on la nova línia de busos elèctrics circularà, de forma exclusiva, per una calçada central.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres
info.spain@socotec.com