A SOCOTEC, duem a terme els serveis d'auscultació geotècnica al port de Barcelona.

Informació general

Nom del projecte: auscultació dels terrenys del port de Barcelona

Data (any): 2021 - actualitat

Client: Autoritat Portuària de Barcelona 

Ubicació: port de Barcelona

Equip de col·laboradors: equip d'auscultació - Barcelona

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

A causa del context geotècnic i ambiental de les instal·lacions portuàries, cal realitzar un control exhaustiu de les condicions del terreny i de les estructures en què està fonamentat.

Seguiment geotècnic del port de Barcelona

Detalls del projecte

S'han prestat serveis d'auscultació a l'obra consistents en un control tens-deformacional del terreny i de l'estructura de l'edifici.

  • Inclinòmetres en terreny i elements de contenció.
  • Extensòmetres incrementals.
  • Control de pressió de porus en el terreny mitjançant piezòmetres de resposta ràpida automatitzats.
  • Control d'assentaments mitjançant fites profundes d'anivellament.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres