estudio-diseno-tecnico-construccion-carretera-unduavi-chulumani

Estudi de disseny tècnic per a la construcció de la carretera d'Unduavi a Chulumani

Hem realitzat el projecte de millora de la carretera Unduavi – Chulumani a Bolívia, una de les carreteres més singulars a escala mundial.

Informació general

Data (any): 2016 - 2017

Client: Administració Boliviana de Carreteres

Ubicació: Bolívia

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Juan Carlos Lodos

Àrea Manager Obra Civil

Àrea Manager Obra Civil

info.spain@socotec.com

Resum del projecte

El projecte "Millora viària de la carretera Unduavi - Chulumani" consisteix en la definició de les obres necessàries per a l’ampliació de la plataforma i la seva pavimentació, atès que el camí actual té un reduït ample amb sectors crítics de tot just 3,50 m. L'objectiu és dotar el tram de condicions de seguretat i comoditat.

Detalls del projecte

En el marc del projecte s'han realitzat els estudis corresponents a:

 • Cartografia i topografia.
 • Traçat i estudi de tipologia d'interseccions i enllaços.
 • Moviment de terres.
 • Superfície i paviments.
 • Estructures.
 • Climatologia, hidrologia i drenatge.
 • Seguiment de la campanya geotècnica.
 • Planejament i integració urbana.
 • Estudi de l'organització i desenvolupament de l'obra.
 • Senyalització, abalisament i defenses; anàlisi de la seguretat viària.
 • Serveis afectats.
 • Expropiacions.
 • Pressupostos de les obres.
 • A més, es va coordinar i liderar la relació amb el client i les administracions implicades en l'estudi.

estudio-diseno-tecnico-construccion-carretera-unduavi-chulumani

El tram es troba a la província Sud Yungas, del departament de La Paz, i forma part de la ruta Núm. 25. Serveix de connectora entre les diferents poblacions d'Unduavi, Chaco, Pichu, Chocana, Huancané, Sacahuaya, Puente Villa, Cirupaya, Chajro, Huancapampa, San Antonio i altres fins a arribar a Chulumani. Té una longitud de 73 km i va ser executada pels presoners de la guerra del Chaco a la dècada dels anys trenta. Des de llavors, donades les condicions geotècniques desfavorables i l'accidentada topografia de la zona, ha patit inestabilitat de talussos, pèrdues de plataforma i freqüents problemes causats per un drenatge insuficient.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres
info.spain@socotec.com