L'equip de SOCOTEC ha dut a terme el disseny estructural i la direcció d'obra del projecte de construcció de la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

Informació general 

Data (any): 2003 - 2008 

Client: David Chipperfield architects y b720 arquitectura 

Ubicació: Barcelona - Espanya 

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

La Ciutat de la Justícia de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat és un conjunt arquitectònic format per nou edificis, set dels quals alberguen dependències judicials, a més d'habitatges, oficines i locals comercials d'ús privat.

Detalls del Projecte

El complex està format per dotze blocs diferents d'alçades diverses, que oscil·len entre propostes de planta baixa més quatre pisos fins a estructures de planta baixa més setze pisos. El complex cobreix tota l'extensió del solar, 180x200 m aproximadament, amb tres plantes soterrànies, els 4 m més baixos dels quals estan per sota del nivell freàtic. Els diversos edificis que configuren el conjunt queden units per un atri únic de cinc plantes d'alçada lliure.

L'estructura es resol mitjançant una tipologia de lloses massisses de formigó armat i pilars rectangulars o circulars constituïts pel mateix material. Ateses les necessitats de càrrega que el conjunt genera (llums de 7,20x7,20 amb 20 plantes d'alçada en molts casos) es planteja un formigó amb una resistència característica de 50 MPa.

Els seus fonaments s'han resolt amb una tipologia profunda mitjançant murs pantalla i una llosa supressora, completada per un perímetre de mur pantalla encastat en els materials subjacents fins a una profunditat que va garantir la seva estanquitat en el període de formació de l'excavació.

Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacte

Contacta amb nosaltres