Participem en infraestructures d'obra civil realitzant projectes i direccions d'obra de ferrocarril.

Informació general

Data (any): 2008 - 2012

Client: Infraestructures.cat

Ubicació: Terrassa - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

L'objectiu de la prolongació de la línia dels FGC a Terrassa consisteix en l'execució de 3 noves estacions (Vallparadís Universitat – Estació del Nord (intercanviador de Renfe) – Nacions Unides) unides mitjançant dos túnels de via única amb una longitud de 4 km.

Detalls del projecte

Aquest contracte abasta la segona fase de la prolongació i contempla, bàsicament, l'execució de dos túnels, l'estació intercanviador, l'estructura interior nord de l'estació de Terrassa Nacions Unides, el dipòsit de trens, la col·locació de vies i l'electrificació de la línia.

Cadascun dels dos túnels s'executa amb una tuneladora que excava 3.100 m. Es tracta de dos túnels circulars de via única amb un diàmetre interior de 6 m i una longitud de 3.150 m cadascun.

El contracte inclou la reurbanització de la zona afectada per les obres al parc del Nord i a l'avinguda Parlament.

Les nostres accions

 • Direcció de les obres de construcció, incloent-hi la gestió ambiental i el control de qualitat.

 • Revisió, comprovació i col·laboració en el disseny final.
 • Revisió i supervisió d'estudis geotècnics i topogràfics.
 • Control quantitatiu i qualitatiu durant la construcció.
 • Supervisió de la construcció.
 • Assistència tècnica especifica durant les obres.
 • Assistència a la propietat en les negociacions amb el contractista.
 • Revisió i col·laboració en l'enginyeria de detall de l'obra.
 • Revisió, aprovació i seguiment dels programes de treballs.
 • Informes mensuals de seguiment.
 • Informes tècnics específics i puntuals.
 • Control administratiu i econòmic de les obres.
 • Redacció documentació final d'obra. Projecte "as buit"; liquidació de les obres.

prolongacion-fgc-terrassa

Per a l'explotació dels túnels s'ha construït un pou de treball que es destinarà com a dipòsit de trens.

L'estació intercanviador és una estació amb 80 metres de longitud d'andana. Inclou una galeria subterrània de connexió amb l'estació del Nord de Renfe.

La prolongació de la línia dels FGC a Terrassa consisteix en l'execució de 3 noves estacions (Vallparadís Universitat – Estació del Nord – Nacions Unides) unides mitjançant dos túnels de via única amb una longitud de 4 km. En una primera fase es van executar les estacions UPC- Vallparadís Universitat i Nacions Unides. En aquesta segona fase de les obres es contempla la resta d'estacions, l'execució dels túnels, l'estació intercanviador, l'estructura interior nord de l'estació de Nacions Unides, el dipòsit de trens, la col·locació de vies i l'electrificació de la línia, etc. Cadascun dels dos túnels s'executa amb una tuneladora que excavarà 3.100 m. El diàmetre interior dels túnels és de 6 m. Per a l'explotació dels túnels s'ha construït un pou de treball que es destinarà com a dipòsit de trens. A banda de l'estació de l'intercanviador de Renfe, també es construeixen calaixos ferroviaris per a la cruïlla transversal del parc al sud de l'estació Vallparadís Universitat, el recinte de connexió dels túnels amb la cua de maniobres existent a l'estació de la rambla d'Ègara, sortides d'emergència al carrer Abat Marcet, al Torrent Monner i a la rambla d'Ègara, pous per a injeccions de compensació, etc.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres