Supervisió tècnica de les obres de construcció de més de 15 infraestructures educatives.

Informació general

Nom del projecte: construcció de centres educatius: infraestructures segures a través de la supervisió i el control de l'obra

Data (any): 2020

Client: Fons de Finançament de la Infraestructura Educativa. FFIE

Ubicació: Colòmbia

Pressupost: 45.000.000.000 COPS

  Parleu amb els nostres experts

  Lina Rodríguez Cardona - Colombia

  Gerent d'Infraestructura Tit. Enginyer Civil Mg. Infraestructura vial i de transport

  Gerent d'Infraestructura Tit. Enginyer Civil Mg. Infraestructura vial i de transport

  Resum del projecte

  El projecte del pla nacional d'infraestructures educatives al Cauca i Popayán, centrat en el desenvolupament de 15 centres educatius, té com a objectiu ampliar el seu abast per beneficiar més de 1.320 infants que cursen educació bàsica i mitjana a la regió. SOCOTEC, en col·laboració amb el consorci BAC UG21, dona suport a la construcció del projecte com a interventor.

  Detalls del projecte

  El projecte es va desenvolupar en diverses fases, i SOCOTEC va ser l'encarregat de dur a terme les tasques d'intervenció. Aquestes accions van incloure el disseny arquitectònic i enginyeria, així com la millora i reforç de l'estructura de l'edifici existent del col·legi. A més, es va centrar en la finalització i adequació dels lavabos i aules, complint amb la norma 45.95 de construcció escolar.

   

  Control i supervisió. Garantia de supervisió de l’obra.

  La supervisió de l'obra garanteix el compliment dels contractes, especificacions i normatives aplicables durant l'execució de l'obra requerits pel Fons de Finançament de la Infraestructura Educativa – FFIE. Les seves funcions inclouen:

  • Verificar que l'execució de l'obra es realitzi segons els plànols i especificacions tècniques establertes.
  • Controlar el compliment dels terminis i el calendari programat de l'obra.
  • Supervisar que els materials i la qualitat de la mà d'obra siguin els adequats.
  • Garantir el compliment de les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.
  • Elaborar informes periòdics sobre el progrés i estat de l'obra.
  • Resoldre qualsevol discrepància o conflicte que sorgeixi durant l'execució de l'obra.

  Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

  Contacta amb nosaltres