Hem participat en el projecte d'estructures i la direcció d’obra dels nous Cellers Protos a Peñafiel.

Informació general

Data (any): 2004 - 2009 

Client: Richard Rogers & Alonso Balaguer 

Ubicació: Valladolid - Espanya 

Parleu amb els nostres experts

Resum del projecte

Arcs de fins a 18 metres de llum i 8 metres d'alçada. Premi 2009 World Architecture Festival – Production, Energy and Recycling.

Cellers Protos

Detalls del Projecte

Els cellers Protos a Peñafiel, Valladolid, s'organitzen a partir d'una coberta formada per voltes suportades per arcs de fusta, recolzada sobre un sòcol de formigó armat semisoterrat de geometria triangular i una alçada de dues plantes, que deixa un pati obert en un dels seus costats.

Des del punt de vista estructural es distingeixen dues parts clarament diferenciades. La primera, la coberta, és l'element identificador del projecte des de l'exterior. Presenta una modulació de 9x18 m², i cobreix una bona part de la projecció en planta de l'edifici. Es tracta d'una estructura de fusta laminada encolada, els elements principals de la qual descriuen arcs de 18 m de llum i 8 m d'alçada que, en la seva repetició, configuren voltes de diferent longitud. Aquesta estructura arrenca des dels pilars de formigó de l'estructura inferior, continguda dins del recinte semisoterrat que defineix el mur de contenció perimetral a tall de sòcol i que configura el segon sistema estructural.

Amb una modulació bàsica de 9x9 m², es tracta bàsicament d'una estructura prefabricada de formigó, de comportament espacial, que es desenvolupa en dues alçades de 4,5 i 8 m.

Vols saber més sobre els nostres projectes? Contacte

Contacta amb nosaltres