Proporcionem serveis d'assistència a obra per a infraestructures d'obra civil a l'aeroport de Palma.

Informació general 

Data (any): 2010 - 2011 

Client: AENA 

Ubicació: Mallorca - Espanya 

Propietat fotografia: Gettyimages

Parleu amb els nostres experts

Juan Carlos Lodos

Àrea Manager Obra Civil

Àrea Manager Obra Civil

info.spain@socotec.com

Resum del projecte

Proporcionem serveis d'assistència al director d'expedient d'Aena i al director d'obra d'Ineco en:

 • Control d'execució de les obres.
 • Monitoratge econòmic i desviacions.
 • Control de qualitat.
 • Compliment de terminis.
 • Redacció d'informes mensuals de seguiment.
Aeroport de Palma, a Mallorca

Detalls del projecte

Es va executar l'obra per construir un nou accés més directe entre la glorieta principal d'entrada a l'aeroport, el nou Terminal de Càrregues i la futura nova Sala d'Autoritats a l'aeroport de Palma, a Mallorca. Les fases de l'obra es detallen a continuació:

 • Tancament provisional d'obra, senyalitzacions diverses, instal·lació de casetes i habilitació d'abassegaments.
 • Moviment de terres, excavació en forma de caixa.
 • Desmunt de terres, retirades per a reutilització, terres vegetals i la resta a l’abocador autoritzat.
 • Rebliment amb material seleccionat en fons de caixa, farcit de llast a la subbase.
 • Accessos i urbanització, paviment asfàltic nou.
 • Col·locació de rajola hidràulica i vorades.
 • Estructures per a la realització d'una marquesina i d'un mur d'ocultació a la zona prop de la nova rotonda.
 • Instal·lacions d’incendis, fontaneria, regs, electricitat, veu i dades, xarxa d'enllumenat públic, sanejament.
 • Aglomerat asfàltic.
 • Pintures a la nova calçada i col·locació de barreres protectores.
 • Execució de jardins a la zona prop de la marquesina i el mur.
 • Col·locació de senyalització fixa.

A més, es va brindar assistència al director d'expedient (Aena) i director d'obra (Ineco) en el control de l'execució de les obres, control econòmic i desviacions, control de qualitat, control de terminis i redacció d'informes de seguiment mensuals.

Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacte

Contacta amb nosaltres
info.spain@socotec.com