Direcció d'Obra, Inspecció i assajos, Projecte de Geotècnia Auscultació amb sensors (Tunel Data) amb BIM per a la nova línia L-9 del Metro de Barcelona.

Informació general

Data (any): 2020 – en curs

Client: Infraestructures.cat 

Ubicació: Barcelona - Espanya

Propietat fotografia: ©SOCOTEC Spain, GISA S.A.U

Parleu amb els nostres experts

SOCOTEC lidera un projecte visionari: la construcció de la nova línia L-9 del Metro, la més extensa d'Europa. Amb 47.8 km, incloent-hi 43.7 km sota terra, representa un avanç monumental en l' enginyeria subterrània. Aquesta licitació ha estat adquirida gràcies a la nostra experiència en Direcció d'Obra d'infraestructures i col·laborem amb TPF Getinsa Euroestudios i Tunelconsult per donar forma a aquesta innovadora xarxa de transport.

 

Serveis Prestats:

SOCOTEC, recolzada pels seus socis estratègics, defineix meticulosament el disseny i planificació detallada del tram inicial de la L-9 del Metro de Barcelona. El nostre equip altament capacitat supervisa cada fase del projecte, assegurant execució impecable i puntual. A més, es duen a terme inspeccions detallades i assajos rigorosos en instal·lacions, estacions i pous d'evacuació per garantir la qualitat i seguretat en cada component. La tecnologia BIM i els sensors Tunel Data proporcionen una visió en temps real de l'estat i comportament de la infraestructura subterrània.

Principals Serveis:

 • Projecte constructiu (estudis i dissenys) del Primer tram de la L-9 de Metro
 • Direcció de les obres d' execució
 • Inspecció i assajos de les instal·lacions, les estacions i pous d'evacuació
 • Projecte de Geotècnia i perfils Geològics del Tunel
 • Auscultació amb sensors (Tunel Data) amb BIM

 

Metro L9

TUNELADORA T.B.M

Avanços i Desafiaments des de la Perspectiva Tècnica de SOCOTEC

Aquesta tuneladora representa un pas gegantí cap a una infraestructura més eficient i sostenible per a Barcelona. Suposa una fita en la història de l' enginyeria consolidant SOCOTEC com l' única companyia capaç d' encapçalar la Direcció d' Obra d' aquest projecte, garantint la seva prosperitat i seguretat en cada etapa.

El disseny del túnel s'ha concebut després d'exhaustives proves geotècniques i d'auscultació. La implementació d' una tuneladora en el tram final garanteix la seguretat en condicions canviants a profunditats d' entre 35 i 70 metres. Aquest innovador enfocament col·loca SOCOTEC a l'avantguarda de l'enginyeria de túnels.

Aquesta tuneladora representa un pas gegantí cap a una infraestructura més eficient i sostenible per a Barcelona. Suposa una fita en la història de l' enginyeria consolidant SOCOTEC com l' única companyia capaç d' encapçalar la Direcció d' Obra d' aquest projecte, garantint la seva prosperitat i seguretat en cada etapa.

El disseny del túnel s'ha concebut després d'exhaustives proves geotècniques i d'auscultació. La implementació d' una tuneladora en el tram final garanteix la seguretat en condicions canviants a profunditats d' entre 35 i 70 metres. Aquest innovador enfocament col·loca SOCOTEC a l'avantguarda de l'enginyeria de túnels.

Innovación para el Control y Seguridad de Infraestructuras Subterráneas:

La combinación de BIM y los avanzados sistemas de sensores (Tunel Data) establece un nuevo estándar en control y seguridad de infraestructuras subterráneas. SOCOTEC se posiciona a la vanguardia de la ingeniería de túneles al implementar una tuneladora en el tramo final, asegurando la seguridad a profundidades entre 35 y 70 metros.

Metro L9

Auscultació i Geotècnia

Digitalització per a la seguretat i la viabilitat

SOCOTEC adopta les metodologies actuals de digitalització, i implementar BIM per assegurar el rigor i control de la informació, complint els terminis i assolint l'optimització de costos públics.

S'han realitzat Inspeccions en zones d'influència per on passaria la tuneladora per assegurar el seu pas.  Per això SOCOTEC ha instal·lat més de Més de 2900 punts amb lectures automàtiques i manuals que permeten fer un a monitoratge total.

 

SOCOTEC adopta les metodologies actuals de digitalització, i implementar BIM per assegurar el rigor i control de la informació, complint els terminis i assolint l'optimització de costos públics.

S'han realitzat Inspeccions en zones d'influència per on passaria la tuneladora per assegurar el seu pas.  Per això SOCOTEC ha instal·lat més de Més de 2900 punts amb lectures automàtiques i manuals que permeten fer un a monitoratge total.

 

Tipus d' estacions:

Dissenyades sobre la base de les necessitats tècniques de cada tram

 • Estacions Pou: Es caracteritzen per un pou circular que assoleix el túnel de vies, amb ascensors i escales mecàniques.
 • Estacions Convencionals entre Pantalles: Dissenyades per a zones menys urbanitzades, compten amb dues pantalles de formigó segons les propietats geotècniques dels sòls.
 • Estacions de Viaducte: Articulades a la part superior del viaducte, aquestes estacions compten amb dues andanes oposades.
 • Estacions Pou: Es caracteritzen per un pou circular que assoleix el túnel de vies, amb ascensors i escales mecàniques.
 • Estacions Convencionals entre Pantalles: Dissenyades per a zones menys urbanitzades, compten amb dues pantalles de formigó segons les propietats geotècniques dels sòls.
 • Estacions de Viaducte: Articulades a la part superior del viaducte, aquestes estacions compten amb dues andanes oposades.
Metro L9

Tipus de Via:

Adaptació a les necessitats tècniques

 • Túnels de Doble Alçada: Ofereixen òptima capacitat de transport en acomodar combois en dos nivells.
 • Túnels de 9.4m de Diàmetre: Dissenyats per a la circulació paral·de trens, maximitzen l'eficiència operativa.
 • Túnel a Mina: Una solució única amb un túnel en forma de mig arc i una mina inferior estreta.
 • Viaducte: Eleva les vies a 6 metres del sòl, facilitant un flux de trànsit bidireccional eficient.
 • Túnels de Doble Alçada: Ofereixen òptima capacitat de transport en acomodar combois en dos nivells.
 • Túnels de 9.4m de Diàmetre: Dissenyats per a la circulació paral·de trens, maximitzen l'eficiència operativa.
 • Túnel a Mina: Una solució única amb un túnel en forma de mig arc i una mina inferior estreta.
 • Viaducte: Eleva les vies a 6 metres del sòl, facilitant un flux de trànsit bidireccional eficient.

S'ha dut a terme la implementació de les instal·lacions necessàries a la cua de maniobres, que comprenen un sector d'incendis d'aproximadament 9.450 m² amb alçades variables entre 6,1 i 8,9 metres. Les instal·lacions de protecció contra incendis inclouen la detecció automàtica i manual, extintors manuals de pols, columna seca i extinció automàtica amb ruixadors.

A més, s'han implementat instal·lacions elèctriques de baixa tensió mitjançant canonades de suport i aèries i en prisma de formigó, així com tres sistemes d'il·luminació. També s’ha realitzat la instal·lació d'un subministrament d'aigua corrent amb presses distribuïdes al llarg dels 12 estacionaments de trens.

Vols saber més sobre els nostres serveis? Contacte

Contacta amb nosaltres